Vogelwerkgroep

 

De Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met allerlei activiteiten rondom onze gevleugelde vrienden. In feite is onze IVN-afdeling ontstaan uit een vogelwerkgroep, die zich meer dan 45 jaar geleden steeds meer zorgen ging maken om de natuur in onze regio, en is daarmee de “kapstok” van ons IVN

Watervogeltellingen

De vogelwerkgroep neemt al sinds 1975 deel aan
de watervogeltellingen langs de Maas en Rijkelse
Bemden van september tot april. In 2021 zijn we
ook weer tijdens 8 tellingen op pad geweest.

MUS tellingen

Deze telling in het kader van “Meetnet Urbane Soorten” is in 2007 geïnitieerd door SOVON om een
idee te krijgen over de vogelbevolking en de veranderingen daarin in stedelijk (bebouwd) gebied.
Van de vogelbevolking binnen de bebouwde kom was nog geen gestructureerd overzicht bekend. In
Reuver (postcode 5953) is Thé Bors hiermee in 2010 begonnen en dit werd ook in 2021 voortgezet.

Ringprojecten

Enkele leden van de VWG houden zich bezig met het ringen
van roofvogels en uilen in samenwerking met ringer Joost
Wijnands uit Beesel. De gegevens gaan naar de ringcentrale in
Heteren en SOVON in Nijmegen.

Oever- en huiszwaluwen tellingen

In 2005 werd gestart met een gebied-dekkende
SOVON-monitoring van oever-en huiszwaluwen
aan de oostzijde van de Maas van Venlo tot
Roermond

Filmpje: Opening vogelkijkhut Meerlebroek 2021

Jaarverslag vogelwerkgroep 2019

Voor informatie over de activiteiten van de vogelwerkgroep kunt u contact opnemen met dhr. Wiel Aelen,  077-4742622                 ivndesteilrand@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Vogelbescherming en Sovon