Vogelwerkgroep

 

De Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met allerlei activiteiten rondom onze gevleugelde vrienden. Een vaste activiteit is sinds 1975 deelname aan de watervogeltellingen langs de Maas, de Rijkelse Bemden en de Donderberg.  Dit gebeurt van september tot april op de zaterdag die het dichtste bij de 15e valt. Ook wordt in het broedseizoen een broedvogelinventarisatie (BMP) uitgevoerd in de Rijkelse Bemden.

Enkele leden van de VWG helpen met het ringen van roofvogels en uilen. Verder vinden er MUS tellingen plaats, dat staat voor Meetpunt Urbane Soorten en worden de huiszwaluwen geïnventariseerd. Er is een telpost voor de trekvogels boven op de Wambach in Tegelen. Alle gegevens gaan naar SOVON. Bezoek ook eens de vogelkijkhut “Meerlebroek” aan de Prinsendijk in Reuver.

Als lid van IVN de Steilrand kunt u ook deelnemen aan de activiteiten van onze vogelwerkgroep en nieuwe leden zijn meer dan welkom.

Voor informatie over de vogelwerkgroep kunt u een mailtje sturen naar ivndesteilrand@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Vogelbescherming en Sovon