Insectenwerkgroep

Het jaar 2010 was de geboorte van een nieuwe werkgroep, die zich gestort heeft op de wondere wereld van de insecten. Tijdens een eerste vergadering in maart 2010 werd besloten om voor dat jaar de nadruk op met name de dagvlinders te leggen.

Vervolgens werden in de periode april – september elke twee weken een route in het gebied van onze vereniging gelopen, en gekeken welke dagvlinders daarbij ons pad kruisten. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan andere insecten, dieren en planten die we zagen. Met enkele enthousiaste fotografen in ons midden werden ook flink wat plaatjes geschoten en uitgewisseld, en dat werd niet alleen van onze gezamenlijke tochtjes gedaan, maar ook van waarnemingen thuis of elders in den lande. Daar zaten soms mooie waarnemingen bij! Enkele opvallende zaken: Het Bont Zandoogje en het Klein Koolwitje waren de meest geziene vlinders, die praktisch de gehele periode april – september gezien zijn. Van het Groot Koolwitje viel het aantal waarnemingen in 2010 echter flink tegen, slechts een enkele werd gezien. In de lijst met waarnemingen ontbreekt de Oranje Luzernevlinder (Colias Croceus) helemaal, terwijl er in augustus/september 2009 nog vele waarnemingen van deze soort waren. We denken dat dit te maken heeft met het feit dat deze vlinder haar eitjes vooral in bermplanten (luzerne, wikke, klaver) afzet, en het maaibeleid van de diverse overheidsinstanties is, op z’n zachtst gezegd, voor verbetering vatbaar. De insectenwerkgroep bestond in 2010 uit Angelique en Wiel Aelen, Anita Brands, Gidy Chorus, Lucie en Jan Mulder, Martin van Bommel, Marianne Vos en Piet Boonen.

Klik op onderstaande link voor het jaarverslag van de insectengroep.

stlrnd_jaarverslag_2015_insectenwerkgroep_ivn-2_0.pdf