Huiszwaluwbescherming

De huiszwaluw is een zomergast vanaf 10 april tot en met oktober. Als het stil is geworden in de polder en alle zomergasten zijn vertrokken, kun je op een herfstachtige dag de vogel nog aantreffen. Een laatste zomergroet boven de weilanden.

VogelwerkgroepLeefgebied
De huiszwaluw broedt in kolonies in open landschappen, hoofdzakelijk op gebouwen. Na de broedtijd vind je ze in grote groepen in bomen. Dit in  tegenstelling tot de boerenzwaluw die in grote groepen in rietvelden verblijft.

Vertrouwd met mensen
De huiszwaluw is zeer vertrouwd met mensen. Je zag ze op een elektradraad in de tijd toen deze nog boven de grond aan palen hingen.
Of je ziet ze 's nachts met honderden zitten op scheerlijnen van zeilboten. Een onvergetelijk uitzicht bij een jachthaven tijdens je vakantie in Frankrijk. 

Het nest en de jongen
Zowel man als vrouw bouwt aan het nest en broedt. Samen maken ze het nest van modderbolletjes met plantenresten en bekleedt met veertjes, droge grasstengels en plantendeeltjes. Het nest is dan bevestigd onder witte dakranden (goten, overkappingen). Door de weerkaatsing houdt dit het nest koel en is het parasietwerend. Zelden is het nest te vinden op het zuiden of het westen.  

Het broeden van de witte (2-6) eieren duurt zo'n 13-19 dagen. Na 19-30 dagen vliegen de jongen uit. Daarna verzorgen de ouders ze nog een tijd buiten het nest. Er zijn 2 of 3 legsels. Een paartje huiszwaluwen met 4 jongen verschalkt 150.000 insecten (torretjes, muggen, vliegen). Deze insecten worden tot pillen gedraaid en zo gevoerd aan de jongen. 

Voordat het tweede legsel uitvliegt, gaat het eerste legsel al (zonder ouders) met de trek naar Afrika beginnen. Een reis van 7000 km. die ze afleggen in 5/6 weken.VogelwerkgroepGevaren onderweg
Tijdens de reis loeren allerlei gevaren. Er zijn bijvoorbeeld zelfs nog landen waar zwaluwbiefstuk op de kaart staat. Slecht weer en uitputting bij de tocht over de Sahara zorgt ervoor dat slechts 1 op de 4 zwaluwen in april terugkeert naar ons land. Soms keert een vogel 14 jaar achter elkaar naar hetzelfde nest terug.

Rode lijst
De huiszwaluw staat inmiddels op de rode lijst en verdient bijzondere aandacht. Vandaar ook het huiszwaluwenproject van de vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen & Uithoorn. 

Allemaal zwaluwen
Huiszwaluwen en boerenzwaluwen zie je soms bij elkaar in de buurt maar zij zijn geen voedselconcurrenten van elkaar. De boerenzwaluw jaagt tot op een hoogte van 30 meter, de huiszwaluw van 30 – 150 meter en de gierzwaluw zelfs nog daarboven.

Naar Werkgroep Vogels