Werkgroepen

Hieronder omschrijven we onze werkgroepen kort. Wil je meer weten over deze werkgroepen? Of wil je ook actief worden in de natuur? Mail dan naar: info@ivndebilt.nl.

Werkgroep Natuur en Beleving

Deze werkgroep verzorgt jaarlijks een aantal zeer goed bezochte excursies, bijvoorbeeld op landgoed Sandwijck. En aan belangstelling voor een paddenstoelenexcursie ook geen gebrek. Verder zet de werkgroep natuurpaden uit. In overleg kan ook een rondleiding op maat worden georganiseerd.

Voorbeelden van publicaties:

De meest recente versie van het wandelprogramma is hieronder te downloaden:

Meer weten? Mail naar info@ivndebilt.nl.

Werkgroep Natuurinventarisatie

Deze werkgroep voert natuurinventarisaties uit in opdracht van opdrachtgevers in de regio. De inventarisaties leiden regelmatig tot publicaties.
We inventariseren bijvoorbeeld planten op Landgoed Eyckenstein en in meerdere gebieden in de regio boommarters, zwarte spechten, raven, roofvogels en bosmieren. We rapporteren jaarlijks. Rapporten zijn op te vragen bij de werkgroep.

Meer weten? Mail naar inventarisatie@ivndebilt.nl.

Werkgroep NatuurGidsenOpleiding

De opleiding tot IVN Natuurgids is 8 november 2022 gestart en duurt 1,5 jaar.
Ook dit keer organiseren IVN De Bilt en IVN Eemland samen deze opleiding.

Werkgroep Natuur en Kind 

Deze werkgroep organiseert activiteiten voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met het Utrechts Landschap.

Meer weten? Mail naar info@ivndebilt.nl.

Werkgroep Groen, Grijs en Gelukkig

Deze werkgroep brengt de natuur in woonvoorzieningen voor ouderen (in De Bilt e.o.). Daarbij wordt de cyclus van de vier wisselende seizoenen als uitgangspunt gebruikt. Tijdens het samen (her)beleven van de natuur worden alle zintuigen geprikkeld: Zien, horen, voelen, ruiken en proeven!
Andere kernwoorden voor de activiteiten zijn: Leuk, leerzaam, (inter)actief, herinneringen ophalen, maar bovenal gezelligheid!

Meer weten? Mail naar coördinator Irma Manuputy via info@ivndebilt.nl.

Werkgroep Natuur en Milieu 

Deze werkgroep zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente De Bilt en dan in het bijzonder voor het behoud en het versterken van het groene karakter.

Meer weten? Mail naar milieuwerkgroep@ivndebilt.nl.

Werkgroep Natuur en Communicatie 

Deze werkgroep verzorgt de online media van IVN De Bilt e.o. Bijvoorbeeld de website die je nu bezoekt en onze Facebookpagina.

Meer weten? Mail naar communicatie@ivndebilt.nl.