Over De Bilt e.o.

IVN De Bilt e.o. bestaat sinds 1968. We willen mensen kennis laten maken met de natuur en het milieu in de eigen leefomgeving. Langs de weg van beleving en kennisvergroting ontstaat meer begrip en daardoor een grotere betrokkenheid. Op die manier dragen we bij aan een duurzame, groene leefomgeving.
Ons motto is: Zien, inzien en ontzien.