Organisatie en bestuur

Bestuur IVN Beekdaelen afdeling Nuth

  • voorzitter: Stef Keulen, Hulsberg 045-405360
  • secretaris: Bert Deguelle, Churchillstraat 11, 6336 BG Hulsberg
  • penningmeester: Yvon Smeets, Nuth
  • lid: Frank van Puyvelde, Wijnandsrade
  • lid: André Gehring, Nuth

email alle bestuursleden: ivnnuth@gmail.com

Jaarverslag 2020 IVN Beekdaelen-Nuth

Brief inzake benoeming bestuursleden 1 december 2021 IVN Beekdaelen-Nuth

Verslag ledenvergadering IVN Beekdaelen-Nutn 26112020