Missie en visie

Missie

Het IVN Beekdaelen-Nuth Het IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én waardevol natuur in de lokale omgeving is.  Ze doet dit door activiteiten te organiseren die door de leden graag worden uitgevoerd en die een groot publiek aanspreken. Hierbij werkt het nauw samen met lokale overheden en andere natuur- en landschapsorganisaties. Door beïnvloeding van beleid komt IVN Beekdaelen-Nuth op voor het lokale landschap en de lokale natuur die er is en zet zich in voor de vorming van nieuwe natuur in de eigen omgeving. Het stimuleert het bewustzijn bij mensen over het verantwoord omgaan met zijn woon-en leefomgeving.

Visie

“Van verwonderen naar bewonderen naar zorgdragen voor natuur en landschap”  De lokale bevolking en de overheid dragen zorg voor hun natuur en landschap omdat ze er zich verantwoordelijk voor zijn gaan voelen en ze maken er op een duurzame en respectvolle manier gebruik van. Er is meer en betere natuur en een grotere biodiversiteit.