Over Beekdaelen-Nuth

Sinds 1 januari 1974 bestaat IVN Nuth, vanaf 2020 nieuwe naam: IVN Beekdaelen-Nuth. Natuureducatie en Duurzaamheid zijn onze aandachtsvelden. Daarnaast onderhoud van de natuur in de Hellebroekerbeemden en de Kathagerbeemden