Natuur & milieu

De werkgroep volgt ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en natuur, milieu en biodiversiteit in het bijzonder. Met name in gemeenten Asten en Someren beoordeelt ze ontwikkelingen en vergunningaanvragen die hierop een mogelijk effect (kunnen) hebben. Ook maken zij deel uit van het gemeentelijk omgevingsoverleg, waar de beoogde ontwikkelingen in de gemeente worden besproken. Eventueel reageert men op plannen teneinde op het gebied van natuur, milieu en diversiteit tot een beter resultaat te komen. Ook komt de werkgroep met initiatieven op haar aandachtsgebied.

Een actueel onderwerp is onder ander het meedenken over de natuurlijke inpassing voor het Loverpark, waarvan begin 2023 een ontwerpschets is gepresenteerd aan belangstellenden.

Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen naar denktank@ivnastensomeren.nl