Gewone pad Amfibiën en reptielen

Paddentrek is weer begonnen

Asten-Someren 10 februari 2023

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De paddentrek vindt meestal plaats in de periode februari tot april. De combinatie van temperatuur (minimaal 6°C, bij voorkeur boven de 8°C) en luchtvochtigheid (hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie zich in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken. Bij grote populaties kan dit om duizenden dieren per nacht gaan!

IVN Asten-Someren en IVN Heeze-Leende

IVN Asten-Someren helpt de amfibieën een handje langs de Provincialeweg te Someren, ter hoogte van natuurgebied het Keelven. Inmiddels zijn door onze vrijwilligers de eerste tientallen kleine watersalamanders (de eerste trekkers) alweer veilig naar de overkant van de Provinciale weg gebracht. Goed bezig mensen. TOP!!

Binnenkort volgen de bruine en heikikker en de gewone en rugstreeppad. Voor actuele resultaten zie PaddenWitven.

Ruim een kilometer verder, tussen de Lange Bleek (zuidzijde) en de Strabrechtse Heide (noordzijde), wordt door IVN Heeze-Leende ook fantastisch werk geleverd. Zij waren vorig jaar verantwoordelijk voor de meeste overzettingen (6567 stuks) en 94,4% van de landelijke overzet van Heikikkers. Dat geeft ook meteen aan hoe belangrijk de Strabrechtse Heide is voor de Heikikker. Voor actuele resultaten zie PaddenPlatvoetje.

2022

De gegevens van 2022 zijn door Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen onderzoek Nederland) verwerkt in een uitgebreide rapportage, welke vrij te downloaden is.

Meer informatie over de paddentrek is te vinden via de website van padden.nu.

 

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina