Groene kikker Amfibiën en reptielen

Amfibieëntrek Witven 2024

Asten-Someren 12 mei 2024

De amfibieëntrek is door de zachte winter ook dit jaar al vroeg op gang gekomen, op 30 januari en kon de amfibiewerkgroepen weer aan de slag. Er werden bij het Witven de eerste 14 kleine watersalamanders overgezet.

Aanvankelijk waren het vooral het vooral kleine watersalamanders maar toen rond 4 februari de nachten wat warmer werden (rond de 10˚ ) kwamen ook de heikikkers los!
In de warmere nachten zijn vanaf 11 februari ook enkele rugstreeppadden met de trek begonnen, maar echte aantallen kwamen in de loop van maart. Op 9 april was de trek wel over en zijn de emmers dichtgelegd.

Hieronder een samenvatting van de resultaten.

Soort 2020 2021 2022 2023 2024
Alpenwatersalamander 58 93 96 116 35
Kleine watersalamander 438 367 1074 772 212
Kamsalamander 0 0 0 0 0
Heikikker 53 69 101 115 60
Bruine kikker 13 39 139 10 20
Gewone pad 12 16 32 21 10
Rugstreeppad 333 145 213 509 204
Levendbarende hagedis 1 14 20 0 0
Totaal 917 741 1740 1603 558

Opvallend is het lage aantal amfibieën dat we dit jaar hebben overgezet!
Waarschijnlijk hebben zij voor hun voortplanting gebruik gemaakt van de vele poelen die, als gevolg van de grote hoeveelheid neerslag van het afgelopen jaar, nog in het gebied aanwezig zijn!

Ontdek meer over

Deel deze pagina