Spinnentelling Landschap

Spinnentelling

Amsterdam 24 augustus 2022

In het weekend van 10 en 11 september is het nationale spinnentelling. Dan inventariseren we de spinnenstand in de tuinen van Nederland. Veel mensen krijgen de kriebels van spinnen. Maar het zijn hele nuttige en vaak onschuldige beestjes. Het najaar is de beste periode om ze te observeren. Lees verder wat deze beestjes zo bijzonder maakt.

Spinnen behoren wereldwijd gezien tot de belangrijkste predatoren van insecten. Volgens studies komen er ongeveer 131 spinnen per vierkante meter voor per habitat. Sommige gebieden hebben minder spinnen, andere weer meer. Onder gunstige omstandigheden  kunnen er zelfs 1000 spinnen per vierkante meter voorkomen. Deze spinnen van de wereld consumeren tussen de 400 en 800 miljoen ton voedsel op een gemiddeld jaar. Het gewicht van alle mensen op de wereld wordt geschat op ± 350 miljoen ton, Na het consumeren van alle mensen zouden spinnen nog steeds honger lijden, Maar gelukkig voor ons beperken ze zich tot voornamelijk insecten.

Wereldwijd zijn er bijna 50.000 spinnen soorten en het aantal soorten neemt nog steeds toe. In België en Nederland leven er bijna 700 soorten. Sommige zijn zeer algemeen zoals de Huisspin, Trilspin en Kruisspin, andere soorten zijn zeldzamer zoals bijvoorbeeld de Lentevuurspin. Veel spinnen soorten maken een vangweb en wachten passief af tot een prooi in het web verstrikt raakt. Andere soorten zoals bijvoorbeeld de Gewone wolfspin en Huiszebraspin maken actief jacht op hun prooi. Andere soorten verschuilen zich zoals de Groene krabspin.

Spin

Kruisspin

De naam is te danken aan de op een kruis gelijkend patroon op het achterlijf dat bestaat uit een groepje lichtere of witte vlekken die goed afsteken tegen de donkere achtergrond. De lichtere vlekken worden niet veroorzaakt door pigmenten, maar door onder de huid gelegen cellen die gevuld zijn met guaninekristalen. Guanine is een afvalstof die ontstaat tijdens de spijsvertering. De kristallen weerkaatsen alle licht waardoor ze wit aandoen. De bovengelegen huid is doorzichtig zodat ze goed zichtbaar zijn.

Het wielweb dat de kruisspin bouwt raakt snel beschadigt, snel vervuild en de kleefstof op de draden droogt uit. Daarom wordt het web iedere dag vervangen en wordt het na iedere vangst hersteld als het beschadigt raakt. Het web wordt gemaakt met behulp van de spintepels die verbonden zijn met de spinklieren die zich bevinden in het achterlijf. Er kunnen verschillende soorten draden worden gemaakt, niet  kleverige en stevige draden om de prooi te omwikkelen, de eitjes te beschermen of om het frame van het web te maken en kleverige draden om de binnenkant van het web te maken om de prooi te kunnen vangen.

Er  valt nog zo veel meer te vertellen over deze soort, maar misschien is dit genoeg om de nieuwsgierigheid te prikkelen.

Wil je meedoen aan de spinnentelling? Kijk dan op deze website:
Spinnentelling

Of download hier de spinnenzoekkaart om soorten te leren herkennen:
Spinnenzoekkaart

Tekst en foto’s: Ronald Rave en Ramona Falkenreck

Ontdek meer over

Deel deze pagina