Advertenties

Een advertentie in het afdelingsblad de Groenbewuste Amsterdammer (GBA) of in een van de andere publicaties van de afdeling?

Stuur je tekst naar de GBA.

Redactieadres

Voor informatie en aanleveren kopij: Ineke Deckers, 020-6971998, groenbewuste020@gmail.com

Advertentiekosten voor 4 nummers

1 A4 : € 147,50
½ A4 : € 82,50
¼ A4 : € 45,00

Neem over de kosten contact op met de penningmeester Ben de Graaf, penningmeester@ivnamsterdam.nl