Eindrapport “Elke buurt zijn eigen minibos”

Eindrapport “Elke buurt zijn eigen minibos”

Tiny Forest 20 juli 2022

Dit is het eindrapport van Elke buurt zijn eigen minibos – het Tiny Forest programma dat van februari 2018 tot en met 30 juni 2022 liep. In dit rapport blikken we terug op vier jaar Tiny Forest. Net als het eerste Tiny Forest van Nederland (zie onderstaande foto’s) groeide het programma de afgelopen jaren als kool. In deze periode groeide dit project van acht minibossen in Nederland uit tot een wereldwijd fenomeen. In Nederland plantten we samen met scholen, buurten en gemeenten 167 Tiny Forests in de openbare ruimte. Deze plekken worden nu gebruikt voor buitenlessen en als ontmoetingsplek.

Tiny Forest NijmegenDe afgelopen twee jaar namen steeds meer mensen het heft in eigen handen. Bijna negentig mensen volgden de cursus Tiny Forest en toverden hun eigen tuin om tot minibos. Voor mensen met een kleinere tuin bedachten we het Tuiny Forest – een doe-het-zelf pakket waarmee je binnen een halve dag zes vierkante meter inheems bos aanplant. Ruim drieduizend mensen legden met behulp van dit biologische plantenpakket van Sprinklr een Tuiny Forest aan.

Deze resultaten hadden we niet kunnen realiseren zonder de hulp van onze zestig partnergemeenten, de steun van provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland, en de tomeloze inzet van vrijwilligers, buurtbewoners, leerkrachten en schoolkinderen. Onze dank gaat ook uit naar de prettige samenwerking met onze partner hoveniers, die met veel energie en enthousiasme de plantdagen voorbereidden en begeleidden. De bijdrage van Hoek Hoveniers wil ik graag apart uitlichten. Hoek was vanaf het eerste Tiny Forest in Zaandam betrokken, legde bijna vijftig Tiny Forests aan en hielp bij het trainen van andere hoveniersbedrijven, het schrijven van handboeken en het maken van e-learning modules.

Wageningen University & Research (WUR) onderzocht vier jaar lang elf Tiny Forest locaties en bracht het effect van de kleine bossen op biodiversiteit, hittestress, CO2-opslag en waterberging in kaart. Dat deden ecologen Fabrice Ottburg en Dennis Lammertsma samen met honderd vrijwilligers, waarvan ik er een aantal persoonlijk wil bedanken. Coos Hoekstra, Fred Roovers, Han Gongriep, Jan Tuinman, Theo Spek, Henk Strijker, Christine Wortmann en Marijke Zoetelief: bedankt voor jullie betrokkenheid en alle waardevolle data die jullie hebben verzameld voor dit onderzoek.

Bedankt ook Fonds NME, het ministerie van LNV, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nationale Postcode Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Dioraphte, a.s.r. real estate, Fred Foundation, het Otterfonds, Spadel, ASN bank, Accenture, Hoek Hoveniers, provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland en al onze partnergemeenten voor de (financiële) steun, zonder jullie bijdrage was het ons niet gelukt om onderstaande resultaten te behalen.

Resultaten Tiny Forest in vogelvlucht

Tussen februari 2018 en juni 2022 …

  • … zijn er 167 Tiny Forests in de openbare ruimte gerealiseerd.
  • … maakten 91 tuineigenaren een eigen Tiny Forest van minimaal 100 m2 aan.
  • … legden 3.044 tuineigenaren een Tuiny Forest van 6 m2 aan.
  • … volgden 17.285 schoolkinderen het Tiny Forest Ranger programma.
  • … hielpen we GoodPlanet en Earthwatch Europe om 147 Tiny Forest te realiseren België en Engeland.
  • … bracht Wageningen University & Research het effect in kaart van Tiny Forests op biodiversiteit, CO2-opslag, hittestress en waterberging.
  • … legden Lister Building en Leadax BV een Tiny Forest op hun bedrijventerrein aan.
  • … verscheen Tiny Forest talloze keren in internationale, landelijke en regionale media en bereikte daarmee miljoenen Nederlanders en wereldburgers.

Lees het volledige eindrapport:

Eindrapport Elke buurt zijn eigen minibos

Wij zijn bijzonder trots op alles wat we de afgelopen vier jaar hebben bereikt en hebben met veel plezier gewerkt aan dit project. Hoewel dit rapport het einde van het programma Elke buurt zijn eigen minibos markeert, gaat Tiny Forest gewoon door. In Nederland blijven we bosjes planten; in buurten en tuinen en op scholen en bedrijventerreinen. Buiten Nederland helpen we organisaties om ook een Tiny Forest programma op te starten, dat begint met de aanleg van het eerste bosje. We hebben gezien wat de aanplant van ons eerste Tiny Forest in Nederland teweeg heeft gebracht en ook in het buitenland gunnen we ieder kind zijn eigen minibos.

May the forest be with you,

Daan Bleichrodt
IVN Natuureducatie

Daan Bleichrodt

Deel deze pagina