Onderzoek

Ieder mens heeft, volgens internationale verdragen, recht op het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid. In Nederland zijn er veel basisvoorzieningen om dit recht te waarborgen. Door ontwikkelingen zoals  de steeds ongezondere leefgewoonten van veel mensen, komt de gezondheid van met name kinderen en mensen in meer kwetsbare groepen onder druk te staan.

Een aantal zorgwekkende feiten:

  • In Nederland lijden 4,5 miljoen mensen aan één of meer chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en depressie- en angststoornissen. Ongeveer een kwart van deze ziekten is rechtstreeks terug te voeren op risicofactoren die samenhangen met toenemende welvaart, zoals overgewicht en bewegingsarmoede. IVN biedt activiteiten om deze mensen weer in beweging te krijgen en in contact met de helende natuur.
  • Ongeveer 25% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder komt niet vaker dan een paar keer per jaar in de natuur. Zelfs niet als een bezoek aan de tuin bij het huis wordt meegerekend! Vooral jongeren komen niet vaak in de natuur. In de groep van 18-24 jaar komt maar liefst 41% zeer weinig in de natuur.
  • In Nederlandse postcodegebieden met een minimale hoeveelheid van 5 hectare aan groene gebieden zoals parken, bossen en natuurgebieden, ligt het percentage kinderen met overgewicht ongeveer 18% lager dan in niet-groene postcodegebieden.
  • Een bezoek aan of het kijken naar de natuur leidt tot een vermindering van pijn en negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en somberheid en tot een toename van positieve gevoelens en energie. Daarnaast nodigt natuur mensen uit tot beweging. IVN biedt producten en diensten om mensen weer in contact te brengen met onze natuur. 

Voorlichtingsmateriaal

Meer informatie en onderzoeksmateriaal kun je hier downloaden.

Rapport over de impact van natuur op privé, werk en gezondheid (2020). Door Mark Mieras.
Factsheet: Wat natuur voor je doet

Rapport over de positieve invloed van natuur op de gezondheid (2013). Door Agnes van den Berg.
Factsheet: Waarom wij natuur nodig hebben

Literatuurstudie (2014), door: drs Mark Mieras
Factsheet: Gezonder door Groen 

Factsheet voor artsen over het effect van de natuur op onze gezondheid
Factsheet Natuur doet je goed 

Factsheet over de training 'Natuur doet je goed, ook voor mensen met dementie' voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. 

Factsheet Groen en werken 

Over de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving, specifiek de werkplaats. 
Factsheet Groen en wonen 

Groen in en rondom woonhuizen en appartementen. 
Factsheet Groen en zorg

Over de impact van groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken.
Factsheet Groen, meer dan gezond

Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Denk bijvoorbeeld aan kansen voor waterhuishouding, biodiversiteit, geluidsoverlast.
Van groen naar gezond mechanismen 

Over mechanismen achter de relatie groen–welbevinden: de stand van zaken en kennisagenda. 

Bekijk voor meer onderzoeken de Literatuurlijst