IVN en Voedseleducatie

IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is.

Wij maken deel uit van de natuur en zijn voor onze voeding afhankelijk van de natuur. De keuzes die mensen maken ten aanzien van het produceren en consumeren van voedsel hebben grote effecten op de kwaliteit van de natuur. Bovendien bepaalt de voeding die we tot ons nemen in belangrijke mate onze gezondheid. Daarom vindt IVN voedseleducatie van groot belang. 

In onze campagnes, programma’s en projecten zetten we in op bewustwording, kennis en een positieve houding ten aanzien van voedselproductie en voedselconsumptie. IVN wil op deze manier bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving.