Onderzoek naar Voedselbosjes: voedselboswachters tevreden, onderhoud en educatie kunnen sterker

Utrecht 20 februari 2024

Uit een inventarisatie van gebruik, onderhoud en groei van 18 Voedselbosjes blijkt dat Voedselboswachters in het algemeen tevreden zijn met hun Voedselbosje. Tegelijkertijd zit er veel variatie in de wijze van onderhoud en de mate waarin de bosjes educatief worden ingezet. Ten aanzien van de groei van de Voedselbosjes blijkt dat een groot deel van de soorten het goed doet, de eerste oogst oplevert. Maar ook is er een aantal soorten dat sterk achterblijft in meerdere bosjes.

Deze en andere waardevolle conclusies staan in een rapport dat Talita van Hartskamp in opdracht van IVN heeft geschreven. In het kader van haar afstudeerstage voor de Master Biologie, specialisatie ecologie in Wageningen, heeft zij een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. In haar rapport doet zij verslag van de bevindingen en geeft ze een aantal inhoudelijke en praktische aanbevelingen. IVN neemt deze aanbevelingen ter harte bij de doorontwikkeling van de Voedselbosjes.

Inventarisatie Voedselbosjes 2023 Talita van Hartskamp

 

 

Deel deze pagina