Nationale Bijentelling

Op 15 en 16 april 2023 is de zesde Nationale Bijentelling. Tel je mee? Vooraanmelden kan via nationalebijentelling.nl

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen in de Provincie Utrecht om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten.

Over de Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Ik doe mee met de bijentelling

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina