Jong Leren Eten

Het doel van Jong Leren Eten is om jongeren en kinderen gezonde en duurzame keuzes te laten maken op het gebied van voeding. Het programma is een initiatief van het ministerie van LNV en VWS en is erop gericht om kinderen (0-18 jaar) meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Gezond voor jezelf en gezond voor de aarde!

Jong Leren Eten makelaars 

Per provincie zijn er 2 makelaars Jong Leren Eten aangesteld die inventariseren welke partijen iets doen, willen of kunnen betekenen op het gebied van voedseleducatie (gezond en duurzaam) richting kinderopvang en scholen. In Fryslân is een van de makelaars akomstig van IVN Noord en een van GGD Fryslan. 

Nieuws: gezond en lekker kindermenu op de kaart 

Meer lezen over Jong Leren Eten Fryslân

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen op het gebied van Jong Leren Eten of heb je vragen of een leuk idee? Neem dan contact op met Agnes Schiphof .