Jong Leren Eten

Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma (2017-2020) waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Door het programma willen we kinderen en jongeren meer bewust maken van het belang van gezond en duurzaam voedsel. Het programma richt zich enerzijds op de herkomst van voedsel en anderzijds op de keuze en consumptie van voedsel. Door middel van informatie en activiteiten brengen we dit onderwerp onder de aandacht bij kinderen.  Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

SAVE THE DATE 

Op dinsdag 27 november 2018 vindt in Leerhotel het Klooster in Amersfoort de Utrechtse kick-off plaats van het rijksprogramma Jong Leren Eten. Jong Leren Eten wordt in provincie Utrecht uitgevoerd door GGD regio Utrecht en IVN Utrecht.

Ben je werkzaam in de kinderopvang of in het onderwijs in provincie Utrecht? Als bestuurder of beleidsmaker aan de slag met programma's rond gezonde voeding of duurzaam voedsel? Of ben je voedselproducent en vraag je je af hoe je met educatie en scholen kunt samenwerken?

Dan ben je van harte welkom op de startbijeenkomst Jong Leren Eten provincie Utrecht!

Aanmelden

Initiatief Jong Leren Eten

Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS. Meer informatie: www.jonglereneten.nl