Friesland
Duurzaamheid
zaterdag17jun2017

Waterbeheer blijkt een uitdaging

‘Mijn drol wil niet weg!’ Een groepje leerlingen van de Annamaria van Schurman uit Franeker is - met hun gebouwde opstelling - druk bezig de werking van het riool na te bootsen. Het afgelopen schooljaar hebben deze leerlingen - in opdracht van Wetterskip Fryslân - gewerkt aan een actueel watervraagstuk. Daarin waren zij niet de enige! Ook leerlingen van het Leeuwarder Lyceum, Drachtster Lyceum, Bornego College en Marne College hebben in opdracht van Wetterskip Fryslân onderzoek gedaan naar uiteenlopende watervragen.

Vanzelfsprekendheid kost veel moeite
Tijdens het Friese JeugdWaterCongres op vrijdag 16 juni presenteerde een selectie van 80 leerlingen op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân hun adviezen aan de opdrachtgever. Terwijl de ene helft van de leerlingen hun ideeën en adviezen uit de doeken deed, ontdekte de andere helft via workshops het belang van waterbeheer. En het was al snel duidelijk dat dat nog niet meevalt! Zelf gebouwde dijken die het niet hielden. Een 3D model van Nederland dat met verkeerde maatregelen in een oogwenk voor 80% onder water stond. En een drol die het riool niet in wilde. Zaken die zo alledaags en vanzelfsprekend zijn, blijken toch best veel moeite en inzet te kosten.

Out of the box
De onderwerpen waarover de jongeren hun adviezen uitbrachten liepen behoorlijk uiteen. Van goed uitgedachte campagnes tegen watervervuiling tot de Robish; een mechanische, duurzaam aangedreven ‘vis’ die afval uit het water vangt. En van duurzaam en drijvend wonen op het water tot wonen in de dijk van de toekomst, met uitzicht op het Wad. Juryvoorzitter Rixt Smit van Wetterskip Fryslân; ‘We luisteren graag naar de ideeën van jongeren. Deze zijn vaak interessant en fris, doordat ze nog ‘out of the box’ durven denken. Ze hebben een groot bereik onder de eigen leeftijdgenoten en kijken anders naar de inzet van social media en techniek. Daar zouden wij - maar ook andere bedrijven en instellingen - veel meer gebruik van kunnen maken.’

JeugdWaterCongres Fryslân
Het Friese JeugdWaterCongres wordt - in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Wetsus - georganiseerd door IVN en financieel gesteund door Provinsje Fryslân. De organiserende partijen willen Friese jongeren waterbewust maken en interesseren voor een carrière in de bruisende watersector. In het schooljaar 2017 - 2018 kunnen scholen uit het voortgezet onderwijs wederom aan de slag met actuele watervraagstukken, met een afsluiting van het project tijdens een internationaal JeugdWaterCongres Fryslân.

Foto's: Jannick Siderius

JWC_2017 groepsfoto