Voedselbosje

Een IVN Voedselbosje is een aangelegd bosje van 30 m2 bestaande uit (deels) eetbare planten, struiken en bomen. In het Voedselbosje staan bekende en onbekende soorten zoals amandel, braam, citroenmelisse en colakruid. IVN heeft als droom om samen met partners duizend schoolpleinen en kinderopvanglocaties te vergroenen met een Voedselbosje. Op deze manier nemen we kinderen mee in een nieuw verhaal over voedselproductie, we maken gezond eten toegankelijk en ondersteunen de voedseltransitie in de landbouw.

Hoe ziet een Voedselbosje er uit?

Een Voedselbosje heeft een omvang van 30 vierkante meter en bestaat uit ruim 20 soorten planten, struiken en bomen. Alle soorten zijn vast, dat wil zeggen dat ze het hele jaar staan of in de winter afsterven en in het voorjaar weer uitlopen. Van amandel tot braam en van citroenmelisse tot colakruid: de verschillende soorten in het Voedselbosje zijn deels of helemaal eetbaar. 

Waarom Voedselbosjes?

De  afstand tussen voedselproducent en –consument wordt almaar groter. en dit zien we terug bij de kennis van kinderen. De oorsprong en productie van voedsel is voor veel kinderen ver-van-mijn-bed. Een bijkomend probleem is de toename van overgewicht onder kinderen. 

voedselbosjesMet Voedselbosjes dragen we bij aan oplossingen voor deze problemen. Onderzoek laat zien dat aandacht voor gezonde voeding en voedselproductie op school leidt tot een gezonder eetpatroon. We brengen met een Voedselbosje de voedselproductie daar waar kinderen zijn. Ze raken betrokken bij het hele productieproces en gaan aan de hand van educatiemateriaal ook zelf aan de slag. Ze leren de planten kennen en het bosje verzorgen. Ze leren het voedsel te oogsten, bereiden en uiteindelijk eten. Voedselbosjes leveren alleen plantaardig voedsel. Kinderen maken op deze manier kennis met een gezonde en duurzame manier van eten. 

Met de Voedselbosjes versterken we bovendien de aandacht en het draagvlak voor de voedselbosbouwbeweging. Voedselbossen bieden een kansrijke vorm van natuurlijke landbouw en een alternatief voor het gangbare, intensieve landbouwsysteem en de daarmee samenhangende achteruitgang van de biodiversiteit. Een Voedselbosje draagt bij aan de bodemkwaliteit, klimaatadaptatie door een betere wateropvang en minder hittestress, en biodiversiteit. Net als grote voedselbossen zijn de kleine bosjes een fijne plek voor vlinders, vogels, bijen en andere zoogdieren.

En niet onbelangrijk, een Voedselbosje draagt bij aan een aantrekkelijke, groene speel- en leeromgeving voor kinderen!

Op naar duizend Voedselbosjes!

IVN wil de komende jaren duizend Voedselbosjes realiseren op scholen en kinderopvanglocaties, waarmee we we grote aantallen kinderen bereiken. Op de locaties gaan de Voedselbosjes onderdeel uitmaken van les- en activiteitenaanbod waardoor gezond en duurzaam eten centraal komt te staan. Dit doen we niet alleen: we realiseren uitwisseling met grote voedselbossen en NME-centra, groene vrijwilligers en agrariërs raken betrokken bij aanleg, educatie en beheer van de Voedselbosjes. 

In 2024: 

  • Zijn er 1000 Voedselbosjes aangelegd op schoolpleinen en/of kinderopvanglocaties;
  • Hebben 300.000 kinderen ervaren hoe je een Voedselbosje aanlegt, beheert en gebruikt;
  • Hebben 300.000 kinderen geleerd over gezonde en plantaardige voeding;
  • Hebben meer dan 1 miljoen Nederlanders kennis gemaakt met dit nieuwe perspectief op landbouw waaronder leerkrachten, ouders, pedagogisch medewerkers en agrariërs;
  • Kennen gemeenten en provincies de impact van Voedselbosjes en nemen ze het concept mee in hun planvorming en beleid.

Lees meer over IVN Voedselbosjes