Ook voor huiszwaluw en insecten geldt woningtekort

Ook voor huiszwaluw en insecten geldt woningtekort

IVN 11 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen

Jelle de Jong, directeur IVN:

Woningbouw is hét thema van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Minister Hugo de Jonge kondigde al aan dat hij deze maand met een plan zal komen om 900.000 extra woningen te bouwen tot 2030. Natuur moet in deze woningbouwplannen een belangrijke plaats krijgen. Want niet alleen veel mensen zitten dringend op een huis te wachten, ook veel dieren missen nu een onderkomen. Onder andere voor het voortbestaan van de huiszwaluw, maar ook voor tal van insecten, is groen bouwen van levensbelang.

Tien procent van de soorten, waarmee het in ons land niet goed gaat en die op de kritische lijst staan, is afhankelijk van het stedelijk gebied. Daarom vindt IVN Natuureducatie het van groot belang dat ook de stad aanzienlijk vergroent. Het nieuwe kabinet heeft nu dan wel een fonds van 25 miljard euro gecreëerd om te zorgen dat de natuurdoelstellingen worden gehaald, maar lijkt zich hierin vooral te richten op natuurgebieden en het landelijk gebied. Willen we echter in de stedelijke omgeving ook blijven genieten van vogels, vlinders en insecten dan moet ook hierin geïnvesteerd worden.

Ook dieren hebben onderkomen nodig
Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk ‘natuurinclusief’ worden gebouwd. Er moet dus rekening worden gehouden met vogels en vleermuizen die eveneens hard een onderkomen nodig hebben. Dit groen ziet er niet alleen fraai uit, maar het stedelijk gebied raakt hierdoor ook beter bestand tegen toenemende hitte en fikse regenbuien als gevolg van het veranderende klimaat.

Bovendien dragen groene wijken bij aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners. Uit allerlei onderzoek blijkt namelijk dat groen gezond maakt. Alleen al de aanblik van een boom door het woonkamerraam werkt stress verlagend. Natuur dichtbij huis is ontzettend belangrijk, dus laten we ervoor zorgen dat er een goede visie komt op woningbouw en dat we over tien jaar nog steeds met plezier wonen in de huizen die nu gebouwd gaan worden. Laten burgers dus vooral stemmen op partijen die natuurinclusief bouwen hoog op de agenda hebben staan.

Deel deze pagina