“Natuur als medicijn en als oplossing voor het klimaatprobleem”

“Natuur als medicijn en als oplossing voor het klimaatprobleem”

IVN 2 maart 2022

Uit de Klimaatadaptatiemonitor van Achmea blijkt dat mensen zich over het algemeen wel zorgen maken over het veranderende klimaat, maar dat zij weinig actie ondernemen om hun huis klimaatbestendig te maken. Volgens Renske Visscher, directeur regio Zuid en landelijk portefeuillehouder Natuur en Gezondheid bij IVN Natuureducatie, kunnen mensen door groen toe te voegen op het balkon en in de tuin al veel bijdragen.  

Mensen zeggen – blijkt uit het onderzoek – bekend te zijn met een aantal maatregelen dat ze kunnen treffen om hun huis klimaatbestendig te maken. Renske VisscherEen meerderheid van de ondervraagden weet bijvoorbeeld dat zonnepanelen plaatsen helpt. Minder dan de helft (45 procent) noemt meer groen in de tuin of op het balkon als klimaatmaatregel. “Mensen weten meer over zonnepanelen dan over groen. Daar valt nog heel wat te winnen”, zegt Visscher.   

Liever luisteren? Zet dan de podcastaflevering van ‘Klimaatgasten’ aan. 

Investeren in natuur 

De klimaatdoelen kunnen voor 37 procent gehaald worden door meer te investeren in natuur en biodiversiteit, stelt Visscher. “Er zijn zo’n zeven miljoen huishoudens in Nederland, dus als die allemaal een vierkante meter groen toevoegen, hebben we zeven miljoen vierkante meter groen erbij.” Volgens Visscher is het inzetten van natuur niet de enige oplossing, en zijn andere maatregelen ook hard nodig. “Maar zo kunnen we wel tijdrekken.”  

“Iedereen kan morgen beginnen met het klimaatbestendiger maken van zijn of haar woning. En daar heb je geen grote portemonnee voor nodig”, zegt Visscher. “En tegels eruit en meer planten in je tuin en op je balkon, werkt niet alleen positief op het klimaat maar is ook nog eens goed voor je gezondheid.”  

“Niet alleen wandelen in de natuur, maar zelfs buiten zijn en kijken naar natuur, en zelfs binnen zitten en kijken naar natuur, hebben een positief effect op je gezondheid.” Visscher heeft voordat ze bij IVN Natuureducatie kwam zeventien jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en stelt dat natuur kan zorgen voor minder angst, agressie en depressie. “Natuur heeft een positief effect op ongeveer alles, het kan zelfs blaas- en hartproblemen verminderen. Het is een medicijn zonder bijwerkingen.”  

Andere klimaatmaatregelen 

Het valt Visscher op dat mensen die over het algemeen minder hebben met natuur, vaker in wijken wonen vol stenen en met weinig groen. Het is volgens haar daarom belangrijk dat groen voor iedereen toegankelijk is. “Als mensen meer groen om zich heen hebben, worden ze bewuster van de positieve effecten van de natuur.”  

Met natuur als oplossing voor het klimaatprobleem alleen gaan we het niet redden, zegt Visscher. Er zijn volgens haar ook echt andere maatregelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan minder vlees eten, minder kopen en korter douchen. “Belangrijk is dat iedereen stapjes zet waardoor ze het vol kunnen houden. Dat is belangrijker dan te snel perfect willen zijn.”  

Dit artikel is geschreven in opdracht van Achmea.

Natuur & Gezondheid

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. IVN zet zich in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Dit doen we door middel van wetenschappelijk bewezen groene interventies en samenwerking in de zorgbranche.

Lees meer

Deel deze pagina