Buurt vergroenen

Meerdere IVN-projecten iconen in Agenda Natuurinclusief 2.0

IVN 7 november 2023

De Agenda Natuurinclusief 2.0 is een feit. Ambassadeur André van der Zande overhandigde het rapport vol ambitieuze plannen op vrijdag 3 november onder andere aan demissionair minister Van der Wal. Met de Agenda Natuurinclusief 2.0, waarin meerdere projecten van IVN Natuureducatie als ‘icoon projecten’ worden gepresenteerd, moet koers worden gezet richting een natuurinclusieve samenleving in 2050.

De Agenda helpt de beleidsmakers om de komende jaren prioriteiten te stellen. Op het gebied van onderwijs wordt het belang aangestipt van de Natuurrijke school, een plek waar alle kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen en kennis en vaardigheden opdoen om bij te dragen aan een planeet die bruist van het leven. Met de Expeditie Natuurrijk Leiderschap, waaraan meerdere scholen meedoen, moet een beweging op gang komen die ervoor zorgt dat natuur vanzelfsprekend onderdeel wordt van iedere schooldag.

Groene GGZ
In het domein gezondheid is uitgebreid aandacht voor de Groene GGZ, de groene beweging in de mentale gezondheidszorg waarbij gebruik wordt gemaakt van helende zorgterreinen. De Groene GGZ is een initiatief van IVN en Nature for Health.
Ook vormen groene bedrijventerreinen een speerpunt in de Agenda en wordt er gewezen op initiatieven zoals Werklandschappen van de Toekomst, ook uit de koker van onder andere IVN.

In totaal komen in de Agenda Natuurinclusief 9 sectoren aan bod: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie en water. Op al deze domeinen zijn er visies en strategieën ontwikkeld met inspirerende voorbeelden en actiepunten. De focus van alles ligt op het versterken van de 70 procent niet-beschermde natuur in Nederland, waarin we dagelijks leven, wonen, werken, reizen, spelen en recreëren. Van natuur in het weiland en op het boerenerf tot in de achtertuin en de straat, van recreatiegebied tot bedrijventerrein.

Dynamische Agenda
De Agenda is een dynamisch en groeiend instrument; het gaat om een beweging naar een natuurinclusieve samenleving, waarbij iedereen betrokken is: overheden, bedrijven, instellingen en burgers samen. Regelmatig aanvullen, bijstellen en herijken is nodig en zal gebeuren via opvolgende edities van de agenda (3.0). De agenda werkt zo toe naar een gemeenschappelijk beeld van een natuurinclusieve Nederlandse samenleving in 2050.

Ontdek meer over

Deel deze pagina