Manifest Meer Woningbouw! Met een positieve bijdrage aan Biodiversiteit en klimaatbestendigheid

Manifest Meer Woningbouw! Met een positieve bijdrage aan Biodiversiteit en klimaatbestendigheid

IVN 10 maart 2021

Het realiseren van de enorme woningbouwopgave en het oplossen van de woningnood vereist meer regie van het Rijk. Zonder koerswijziging worden te weinig woningen gebouwd. Tegelijkertijd dient middels natuurinclusief bouwen en ontwikkelen te worden bijgedragen aan het versterken van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

  • Het Rijk neemt samen met de medeoverheden verantwoordelijkheid voor de kwantitatieve en kwalitatieve planning van woningbouwlocaties.
  • Het Rijk stelt een verruimd Woningbouwfonds  in om regionale knelpunten voor woningbouw weg te nemen. Het Woningbouwfonds is een meerjarige nationale ontwikkel- en investeringsagenda voor wonen en een gezamenlijk product van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
  • Het Rijk versterkt de rol en de investeringscapaciteit van de woningcorporaties. Corporaties krijgen mandaat om meer woningen in het middenhuur-segment  te bouwen. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Corporaties worden gestimuleerd om te investeren in het vergroenen van de woonomgeving/
  • Bouwen buiten de steden is noodzakelijk om de woonopgave te realiseren maar het vindt alleen plaats wanneer het zorgvuldig ingepast kan worden het landschap en positief bijdraagt aan klimaat en biodiversiteit.
  • Het Rijk en de Provincies bevorderen dat klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen de standaard wordt. Daken en gevels worden benut voor wateropvang en fijnstof afvang. Er wordt € 1 miljard vrijgemaakt voor een impuls programma om Nederlandse steden de meest groene en biodiverse ter wereld te maken. Het bouwbesluit wordt aangepast zodat het deze ontwikkeling versterkt in plaats van hindert. De overheid besteedt in aanbestedingen aandacht aan het versterken van biodiversiteit.
  • Rijk en Provincies geven in het verstedelijkingsbeleid meer aandacht aan het borgen van het belang van schaarse bedrijventerreinen voor het MKB en de arbeidsmarkt. Provincies moeten zorgen voor een volwaardige bedrijventerreinenstrategie met aandacht voor natuurinclusiviteit en duurzaamheid.

Ondertekenaars

Het manifest is ondertekend door diverse partijen. Initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, NL Greenlabel en Vogelbescherming Nederland. Ook Nederlands grootste bouwbedrijven Volkerwessels, Ballast Nedam, BAM Wonen en Heijmans onderschrijven de oproep.

Deel deze pagina