Missie en visie

Visie: deze tijd vraagt om natuur! 

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.

jaarverslag 2020
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van belang om de kloof tussen mens en natuur te dichten. De manier waarop mensen produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook geleid tot uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we meer in evenwicht met de natuur moeten leren leven. 

WIl je meer lezen over onze visie voor de komende jaren? Download hier de IVN Meerjarenvisie.

IVN Meerjarenvisie 2021-2025

Missie

IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.

IVN Jaarplan 2022

Jaarplan 2022