Kind en natuur

IVN wil de kloof tussen kind en natuur dichten. We streven naar een (be)leefwereld waarin natuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk kinderleven; dat kinderen dagelijks in contact komen met de natuur in hun vrije tijd, in de kinderopvang en in het basis- en voorgezet onderwijs.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat indringende natuurervaringen op jonge leeftijd leiden tot een sterkere verbinding met de natuur op latere leeftijd en duurzaam gedrag stimuleren. Kinderen die veel buitenspelen in de natuur zijn gezonder en gelukkiger. Kinderen die zonder toezicht in de natuur spelen, zijn creatiever, zelfstandiger en ze durven meer dan andere leeftijdsgenootjes. Maar de natuur is voor veel kinderen ver weg, letterlijk en figuurlijk.

In het primair onderwijs en op lerarenopleidingen heeft natuureducatie geen prioriteit. De focus ligt op rekenen, taal en een goede CITO-score. Slechts 0,5 procent van alle lessen in het basisonderwijs wordt buiten gegeven, terwijl leerkrachten 25 procent van de lessen buiten zouden willen geven (onderzoek DUO). IVN vindt dat kinderen te veel tijd binnen in een klaslokaal doorbrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat groene schoolpleinen en natuur in de buurt een rijkere leeromgeving bieden.

De opkomst van de groene kinderopvang kan sneller. Ook in de vrije tijd past natuur vaak niet in de drukke levens die kinderen leiden. Ouders zijn bovendien steeds bezorgder: zij laten hun kinderen maximaal 300 meter van het huis zelfstandig spelen. In 1950 was dat nog 1,6 kilometer.

Doelstelling

In 2021 willen we jaarlijks een half miljoen kinderen bereiken, een kwart van alle kinderen in Nederland. Zo ontdekt elk kind voor zijn of haar twaalfde de natuur. Daarmee werken we aan (1) gezonde en gelukkige kinderen, (2) een generatie kinderen die grensverleggend kan denken en (3) een generatie kinderen die een grotere kans heeft om maatschappelijke ambities te ontwikkelen. Door het contact tussen kind en natuur te herstellen leiden we spelenderwijs een nieuwe generatie verantwoordelijke wereldburgers op.

In 2021...

Vrije tijd

 • worden op 110 vaste plekken regelmatig kinderactiviteiten georganiseerd (bij evenzoveel IVN-afdelingen).
 • doen jaarlijks 450.000 kinderen mee aan IVN campagnes als Buitenlesdag, Slootjesdagen, Modderdag en de Paddenstoelencampagne en andere campagnes waar IVN aan meewerkt, zoals Nationale  Boomfeestdag;
 • zijn duizenden kinderen structureel betrokken bij IVN activiteiten en denken ze mee over de invulling van onze kinderactiviteiten;
 • informeren we ouders via lezingen, artikelen en media over het effect van de natuur op de gezondheid en de ontwikkeling van hun kinderen, zodat ze minder (over)beschermd opgroeien;
 • organiseren we ook activiteiten voor en met nieuwe doelgroepen, zoals kinderen op vakantie, kinderen van vluchtelingen en asielzoekers en gezinnen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder.

Onderwijs

 • heeft IVN 1.000 Natuurouders, Schoolgidsen en activiteitenbegeleiders opgeleid;
 • heeft 20% van de basisscholen een groen schoolplein in gebruik voor natuurlessen;
 • geven alle basisscholen 1% van de lessen buiten (een verdubbeling);
 • hebben minimaal twee PABO’s een minor of master ‘Outdoor education’;
 • is het IVN-scholennetwerk uitgebreid in minimaal 2 nieuwe provincies; het bereik van dit netwerk is sterk gegroeid;
 • bieden we 6.500 kinderen per jaar een meerdaagse intensieve natuurbeleving op onze buitenlocaties het Woldhuis in Apeldoorn en de Veldhoeve in Orvelte en via het programma ‘Het Bewaarde Land’.

Kinderopvang

 • heeft een kwart van de kinderopvanglocaties een groen activiteitenaanbod en een groene buiten(speel)ruimte;
 • heeft de helft van de ROC-opleidingen kinderopvang het thema ‘natuur’ een plek gegeven in het curriculum.

Samenwerking

Rond het thema Kind en natuur werken we o.a. samen met het primair onderwijs, kinderopvangorganisaties, Scouting, Nationale Boomfeestdag, JOGG (Jongeren op gezond gewicht), gemeenten, NME-centra en kinderboerderijen, Pabo’s, Naturalis, Missing Chapter Foundation, Jantje Beton en terreinbeherende organisaties.