Zomergasten

Zomergasten

In de warmere zomermaanden trekken heel wat dieren naar
Nederland om hier te vertoeven. Deze ‘zomergasten’ kun je nu zien.

Vlinders en vogels trekken uit zuidelijke streken zoals het Middellandse Zeegebied of Afrika naar Nederland om zich voort te planten. Zo
ontkomen ze aan ongunstige omstandigheden zoals zware regen en gebrek aan voedsel of waardplanten. Ook populatiedruk (te veel van dezelfde soort) of overbevolking (te veel mensen in de omgeving) kan een rol spelen bij de trek.

kolibrievlinder illustratie: Anabella MeijerKolibrivlinder

Net als het gelijknamige vogeltje kan deze trekvlinder stilhangen voor een bloem, terwijl hij razendsnel met zijn vleugels slaat. Kolibrievlinders planten zich in Nederland voort.

Grote Worteluil illustratie Anabella Meijer

Grote Worteluil

Deze nachtvlinder komt vanuit Italië en Spanje onze kant op. Verse vlinders in het voorjaar stammen af van overwinterde rupsen, ‘afgevlogen’ (gehavende) exemplaren zijn meestal immigranten. 

distelvlinder illustratie Anabella Meijer

Distelvlinder

Een invasie distelvlinders valt vaak samen met het binnenkomen van Saharazand in ons land. Ze brengen hier in de zomer een nieuwe generatie
voort. In het najaar trekt een gedeelte van de vlinders weer terug naar
het zuiden, de rest sterft hier.

tjiftjaf illustratie Anaballa Meijer

Tjiftjaf

Dit kleine bruine vogeltje trekt vooral ‘s nachts. Tussen april en half mei komen ze weer terug naar hun broedgebied in Nederland.

 

 

 

boerenzwaluw illustratie Anabella MeijerBoerenzwaluw

In september en oktober kunnen grote groepen boerenzwaluwen gezien worden; deze vogels verzamelen zich voor de lange reis naar het zuiden.

 

 

 

 

wielewaal illustratie Annabela MeijerWielewaal

Onze wielewaal is de enige vertegenwoordiger van de wielewalenfamilie die hier voorkomt. Nederland bevindt zich aan de noordwestelijke rand van het
verspreidingsgebied.

 

 

nachtegaal illustratie Anabella MeijerNachtegaal

Nachtegalen trekken in zuidwestelijke richting over Frankrijk en het Iberisch Schiereiland naar tropisch Afrika.

 

 

 

Compact Gids VlindersMeer weten over vlinders of vogels in ons land?

De Compact Gids Vlinders is een bijzonder handig natuurgidsje dat mooie, natuurgetrouwe tekeningen en nuttige informatie over kenmerken, verspreiding en leefomgeving van vlinders bevat.

Te koop voor  € 10,00

Er is ook een Compact Gids Vogels beschikbaar.

Dit artikel verscheen eerder in de zomereditie van Mens & Natuur magazine. Wil je ook het Mens & Natuur Magzine ontvangen? Voor € 24 per jaar ben je al lid van IVN en ontvang je naast 4x per jaar ons magazine ook korting in onze webwinkel (geldt niet voor boeken) en kun je gratis of met korting deelnemen aan onze activiteiten, cursussen en workshops.

Ja, ik word lid

Illustraties: Anabella Meijer

 

Deel deze pagina