Over Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma (2017-2020) waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Door het programma willen we kinderen en jongeren meer bewust maken van het belang van gezond en duurzaam voedsel. Het programma richt zich enerzijds op de herkomst van voedsel en anderzijds op de keuze en consumptie van voedsel. Door middel van informatie en activiteiten brengen we dit onderwerp onder de aandacht bij kinderen. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.