Hoe neem ik een goed doel op in mijn testament?

Schenken aan een goed doel vanuit een erfenis moet vastgelegd worden in een testament. Zonder testament gaat de erfenis naar juridische erfgenamen (tot en met achterneven), en als die er niet zijn, vervalt de erfenis aan de staat.  In Nederland is testamentaire vastlegging hiervoor dus wettelijk verplicht om rechtsgeldig te zijn. Een testament moet worden opgesteld door een notaris, die het vervolgens verplicht registreert in het Centraal Testamentregister.  Nalaten aan IVN kan op de volgende manieren: 

  • Een legaat: Met een legaat bepaalt u zelf welk deel van uw erfenis u aan IVN wilt nalaten. Dat kan een vastgesteld bedrag zijn of een percentage van uw nalatenschap, maar bijvoorbeeld ook een kunstvoorwerp, sieraad of huis.
     
  • Een erfstelling: U kunt IVN ook tot (mede-)erfgenaam benoemen. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en eventuele overige kosten en schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel. 

Voorbeeldteksten testament

Afhankelijk van uw wensen zal uw notaris een van de volgende formuleringen in uw testament opnemen (ingewikkelder is het niet): 

Ik benoem tot mijn erfgenaam IVN, kantoor houdende Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD te Amsterdam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34147938. 

Indien u meerdere erfgenamen wilt benoemen: 

Ik benoem tot mijn erfgenamen, ieder voor een gelijk deel of voor [x]% van mijn nalatenschap: […] 

Bij een legaat: 

Ik legateer aan IVN, kantoor houdende houdende Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD te Amsterdam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34147938, een bedrag van €[x] of mijn banktegoeden, of een deel van [x]% van de waarde van mijn nalatenschap, vrij van rechten en plichten. 

Het Kamer van Koophandel-nummer dient om uw erfgenaam te kunnen identificeren. Ook al verandert het adres of zelfs de naam van de ervende organisatie, dat nummer blijft altijd hetzelfde.

Bijzondere constructies mogelijk

In sommige gevallen kunnen bijzondere constructies rond uw nalatenschap interessant zijn. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld fiscale aspecten, maar ook met persoonlijke omstandigheden.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk bezittingen bij leven te schenken aan IVN, maar daarvan wel een vruchtgebruik te houden. Of u laat uw huis na, maar wil wel dat uw partner daar nog een tijdlang kan blijven wonen. Wij zoeken graag met u en eventueel uw fiscaal adviseur of notaris naar een passende oplossing.

Denk ook aan…

In het kader van nalatenschappen en testamenten zijn er twee onderwerpen die wij ook graag onder uw aandacht brengen. Die hebben niet direct betrekking op de bestemming van uw erfenis, maar zijn wellicht wel belangrijk voor u.

U kunt een executeur benoemen in uw testament. Dat is een persoon of organisatie die uw begrafenis regelt, uw boedel verdeelt, alles administratief afhandelt etc. U kunt daarvoor iemand uit uw eigen omgeving benaderen, een professionele executeur, of een van uw erfgenamen. Het is zeer aan te bevelen om op voorhand met uw kandidaat-executeur goede afspraken te maken en uw persoonlijke wensen te bespreken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Goed Nalaten.  

U kunt ook denken aan een Levenstestament. Daarin regelt u zaken bij leven voor als u daar zelf lichamelijk of geestelijk niet meer toe in staat bent. Bijvoorbeeld een volmacht voor financiële zaken, of medische wilsverklaringen. Ook daarvoor kunt u bij uw notaris terecht. Klik hier voor meer informatie.