Verslag excursie “Voorjaar in de uiterwaarden” Hattem

Zwolle 1 juni 2023

Op 22 mei 2023 bij stralende zon gingen 17 deelnemers met gidsen Roel en Henriëtte eerst het Jaagpad op. Vandaar kan je goed zien dat Hattem hoog op een zandrug ligt. Vervolgens richtten we de aandacht op de verscheidenheid van de wuivende grassen: wie plukt de meeste soorten? We kwamen tot zeven. In de uiterwaarden waren we al blij met enkele kieviten en tureluurs. Ondanks het weer terugbrengen van plas dras stukken, keren de honderden weidevogels die er vroeger zaten niet terug.

Enige troost boden de prachtige boterbloemenweiden en op de dijk de vele bloeiende planten: bijvoorbeeld is het nu koolzaad of raapzaad? Leuke insecten, zingende karekieten en jonge futen, waterhoentjes en meerkoeten gaven een echt lentegevoel.

Langs de korstmossen op de sluis en over de dijk die het noordelijkste puntje van de Veluwe scheidt van het IJsseldal, liepen we weer terug naar het beginpunt aan de Nieuwe weg. De deelnemers bedankten uitvoerig en zeiden voortaan met andere ogen te kijken tijdens hun wandelingen.

Deel deze pagina