Zwols Natuur Tijdschrift

Het Zwols Natuur Tijdschrift is het gezamenlijke tijdschrift van IVN en KNNV, afdeling Zwolle. Het blad verschijnt 4 keer per jaar digitaal. Het tijdschrift geeft informatie over excursies, roofvogels/vogels, wilde planten, fiets- en wandelroutes, padden, waterwerken, zoogdieren, natuurbescherming, paddenstoelen enzovoorts.

Wil je het Zwols Natuur Tijdschrift ook ontvangen?
Word lid van het IVN en je ontvangt het 4 x per jaar digitaal.

De redactie bestaat uit: Gabi Milder, Evert Ruiter en Peter van Dam.
Aanleveren kopij liefst via e-mail: zntredactie@live.nl.