Vertrouwenscontactpersoon

Ik draag graag bij aan een veilige omgeving.

 

Wat ga je doen?

Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) ben jij eerste aanspreekpunt bij wie vrijwilligers en deelnemers aan IVN-activiteiten grensoverschrijdend gedrag kunnen melden.

Bij een melding bied jij de eerste opvang. Je gaat in gesprek met de melder en/of het slachtoffer.

Als de klacht om verdere behandeling vraagt werk je samen met de regionale vertrouwenspersoon (VP) van IVN, die opgeleid is om dergelijke zaken af te handelen en kan doorverwijzen naar instanties.

Je houdt jezelf op de hoogte van de (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van grensoverschrijdend gedrag binnen het vrijwilligerswerk.
Ook kun je (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur geven, waarmee vervolgens gericht beleid kan worden ontwikkeld ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

Over het project:

IVN Zwolle is bezig met implementeren van  het landelijk beleid ‘In Veilige Handen’ ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag. Meer informatie hierover: brochure_in_veilige_handen_dec21.

In provinciaal IVN-verband werken we aan het aanstellen van regionale vertrouwenspersonen.

Wie zoeken we?

Wat bieden we?

Wat vragen we?

Interesse? Of vragen?

Neem contact op met:
Henriëtte van der Velde, secretaris IVN Zwolle

secretaris@ivnzwolle.nl