Privacy

Privacy Statement IVN Zoetermeer

Menu

Algemeen

IVN Zoetermeer is een plaatselijke afdeling van de landelijke IVN-organisatie.
Voor het landelijke ledenadministratiesysteem Procurios heeft IVN Landelijk, naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Privacy Statement opgesteld.

Voor de administratie van de gegevens van zijn relaties maakt IVN Zoetermeer gebruik van het landelijke systeem “Procurios”. IVN Zoetermeer heeft daarin alleen toegang tot de gegevens van de relaties van IVN Zoetermeer.

Onder “Relaties” verstaat IVN Zoetermeer:

Voor het omgaan met persoonsgegevens heeft ook IVN Zoetermeer een Privacy Statement opgesteld.
Het Privacy Statement van IVN Zoetermeer is in lijn met het Privacy Statement van IVN Landelijk (zie: https://www.ivn.nl/privacy-statement) en gaat met name in op de lokale omgang met de relatiegegevens.

TOP ^

Met welk doel worden gegevens van relaties van IVN Zoetermeer bewaard?

Wanneer u relatie wordt van IVN Zoetermeer worden uw persoonsgegevens vastgelegd.
IVN Zoetermeer gebruikt deze gegevens:

TOP ^

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Afhankelijk van het doel worden bij IVN Zoetermeer meer of minder persoonsgegevens bewaard.
De doelen zijn in dat verband:

In de tabel hieronder is aangegeven welke gegevens voor welk doel worden bewaard.

LA-L LA-Z Flits Blad E-mail Opmerkingen
Naam X X X X
Geb. datum X X T.b.v. inzicht leeftijdsopbouw en attentie bij bijzondere verjaardagen
Geslacht X X I.v.m. aanhef en adres
Bank: Tenaamstelling X X Houden we alleen bij van relaties bij wie de bijdragen per incasso worden geïnd.
Bank: IBAN-nummer X X Houden we alleen bij van relaties bij wie de bijdragen per incasso worden geïnd.
Datum-in X X X Begin relatie
Datum-uit X X X Einde relatie
Adres X X
Telefoon X X Vast en/of mobiel
E-mailadres X X X X
Soort relatie X X X

Bij IVN Zoetermeer worden geen bijzondere persoonsgegevens (godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid e.d.) bewaard.

TOP ^

Opslag en verwerking/gebruik van de persoonsgegevens

De gegevens zijn als volgt opgeslagen:

Met het oog op uitnodigingen voor latere jubilea, reünies, afscheid van leden met een bijzondere staat van dienst e.d. worden de gegevens van de oud-leden historisch bewaard. Die van de andere relaties worden, na het beëindigen van de relatie, verwijderd.

Met uitzondering van:

deelt IVN Zoetermeer uw gegevens niet met personen/instanties buiten IVN.
Toelichting:

TOP ^

Abonneren en afmelden op de Nieuwsflits

U kunt zich via de website van IVN Zoetermeer abonneren op de Nieuwsflits
In het aanmeldformulier van IVN Zoetermeer wordt verwezen naar het Privacy Statement.
De Nieuwsflits heeft onderaan een link waarmee u zich op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

TOP ^

Welke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien?

Voor het onverhoopte geval dat een datalek wordt geconstateerd is een procedure opgesteld.

TOP ^

Hoe worden huidige en toekomstige relaties geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard?

In het Privacy Statement is o.a. ook aangegeven in welke context welke persoonsgegevens worden bewaard.
Het Privacy Statement staat ook op de website van IVN Zoetermeer.

TOP ^

Wijzigen van het Privacy Statement

De tekst van dit Privacy Statement kan, zonder voorafgaande aankondiging door IVN Zoetermeer te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

TOP ^

Deze tekst is ook beschikbaar als download.