Voor leden

Op deze pagina vind je informatie over

Adder

IVN Westerveld brengt twee keer per jaar een vereningingenblad uit, De Adder,  met bijdragen van alle leden. Naast bestuurs- en verenigingsmededelingen is er ook ruimte voor inhoudelijke bijdragen. De redactie werkt soms met een thematische invulling zoals in De Adder van december 2021 toen ‘archeologie’ het thema was.

Verschenen Adders

Nieuwsbrief

IVN Westerveld verstuurt ook regelmatig een nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ontvangen in je mailbox, meld je dan aan via deze link.

Vereningsdocumenten

Het huishoudelijk reglement van de afdeling, zoals vastgesteld in de ledenvergadering van maart 2015 is te downloaden via onderstaande link. Ook de jaarverslagen van 2012 en 2013, zoals vastgesteld door de ledenvergadering zijn te downloaden.