Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Symposium Bijen, bermen, biodiversiteit

IVN Westerveld organiseert op 9 en 10 juni 2017 een tweedaags symposium 'Bijen, bermen en biodiversiteit'

Het is stil in de berm. Het gaat slecht met de bij. Daarvoor is niet één simpele oorzaak aan te wijzen. Bloemrijke graslanden en bloeiende bermen maken plaats voor bebouwing en verharding, voor strak gemaaide wegbermen en eenvormige weilanden. Op zulke bloemloze plekken kunnen bijen, hommels en andere insecten niet meer leven. Daarnaast worden bijen en hommels zwaar getroffen door middelen die boeren en burgers gebruiken voor gewasbescherming en onkruidbestrijding. Deze gifstoffen zijn terug te vinden in de nectar en het stuifmeel van de bloemen.

Ons doel is de leefomstandigheden van alle soorten bijen te verbeteren. We leggen de nadruk op de rol die bloemrijke wegbermen hierbij kunnen spelen. Speciale gast tijdens het symposium is Dave Goulson, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex. Hij is onze inspirator en keynote speaker. Als internationaal vermaard onderzoeker en hommelkenner. zet hij zich in voor behoud van de bijen in binnen- en buitenland.

Programma

vrijdag 9 juni Locatie: Koloniecentrum (voorheen Inforium) Frederiksoord

09.30   Inloop met koffie of thee
10.00   Opening door Rikus Jager, burgemeester gemeente Westerveld
10.10   Karin Steijven en Arjen Strijkstra, Hogeschool Van Hall Larenstein Lezing Bijen en biodiversiteit in Noord-Nederland.
10.45   Mark Ronda, provincie Drenthe, afdeling ecologie Lezing Drentse bermen, meer dan gras?!
11.20   Pauze
11.50   Parallelsessies:
   Menno Reemer, EIS Kenniscentrum Insecten / Naturalis Lezing Op weg naar een Zuid-Hollands bijenlandschap.
   Jojanneke Bijkerk, Cruydt­Hoeck Lezing Meer wilde bloemen voor meer wilde bijen, hoe pak je dat aan?
   Frans van Alebeek, Vogelbescherming Lezing Bloemrijke akkerranden voor al uw biodiversiteitsproblemen?
   Excursie Maatschappij van Weldadigheid, Koloniehof.
12.30   Lunch, gelegenheid tot netwerken op de bijenmarkt
13.25   Sonne Copijn, De Bijenkoningin Theaterverhaal Door het oog van de bij.
13.50   Dave Goulson, Universiteit van Sussex, Verenigd Koninkrijk Lezing Why are bees so fascinating and what can we do to keep them alive.
Vragen, discussie
14.50   Pauze
15.30   Parallelsessies
   Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut Lezing Klaver in de wei voor de bij.
   Nils van Ligten, ecologisch hovenier Klavertje Vier   Lezing Ecologisch beheer van bermen.
   Joop Verburg, Natuurvereniging Zuidwolde Lezing Weg van wilde bijen … Hoe vertel ik over hun leven en hun leefgebied?
   Excursie Maatschappij van Weldadigheid, Koloniehof
16.10   Afsluiting
16.30   Meet­ and­ greet met een hapje en een drankje

Zaterdag 10 juni Locatie: Scholengemeenschap Stad & Esch, locatie Diever

9.30   Inloop met koffie of thee
10.00   Opening door Homme Geertsma, wethouder gemeente Westerveld
10.15   Eerste ronde met keuze uit verschillende programmaonderdelen
   Per bus naar de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop Excursie Bezoek aan de tuinen en uitleg over verzamelen van wildeplantenzaden.
   John T. Smit, EIS Kenniscentrum Insecten/Naturalis Lezing Dwingelderveld laatste refugium voor bijzondere heidebijen.
   Thijs Gerritsen, Cruydt­Hoeck Lezing Bijen in stedelijk gebied.
   Diliana Welink Excursie Bijen in de bermen rond Diever.
   Mathijs ter Bork, IVN Noord Workshop Train de trainer: bijenlessen voor leerkrachten basisonderwijs.
   Ans Lutgerink, IVN Westerveld Workshop Zet de berm in bloei voor de bij, hoe en waar.
   Marijke de Bie, beeldend kunstenaar en initiator Korte film Elfsteden Bijenlint Fryslân, met een toelichting van de bedenker.
12.15   Lunch
13.30   Tweede ronde met keuze uit verschillende programmaonderdelen
   Per bus naar de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop Excursie Bezoek aan de tuinen en uitleg over verzamelen van wildeplantenzaden.
   Guido Nijland, IVN Westerveld  Workshop Wat vertellen grassen over onze bermen.
   Tristan da Graça, student Van Hall Larenstein, Lezing Bijen in stedelijk gebied.
   Diliana Welink Excursie Bijen in de bermen rond Diever.
   Mathijs ter Bork, IVN Noord Workshop Train de trainer: bijenlessen voor leerkrachten basisonderwijs.
   Ans Lutgerink, IVN Westerveld Workshop Zet de berm in bloei voor de bij, hoe en waar.
   Marijke de Bie, beeldend kunstenaar en initiator Korte film Elfsteden Bijenlint Fryslân, met een toelichting van de bedenker.
15.30   Afsluiting en meet­and­greet met een hapje en een drankje

Doelgroep

 • Mensen met interesse voor het thema bijen en/of bermen en/of biodiversiteit.
 • Personen die zich beroepsmatig bezighouden met openbaar groen; gemeenten, waterschappen, provincies, boermarken, natuurbeheerders.
 • Mensen die als vrijwilliger actief zijn bij natuur­ en duurzaamheidsorganisaties.
 • Buurtverenigingen van de verschillende dorpskernen die de bermen in beheer hebben.
 • Politici en bestuurders met Ruimtelijke Ordening in portefeuille, leden van gemeenteraden, provinciale staten of Tweede Kamer.
 • Leden van IVN Westerveld en omliggende IVN­afdelingen, waaronder excursieleiders die bijenexcursies in de eigen omgeving gaan organiseren.
 • Docenten aan basisonderwijs, voortgezet onderwijs, groen onderwijs, hogeschool of universiteit.
 • Studenten
   

Kosten

 • Deelname 9 juni: € 65,00 (zakelijk),  € 20,00 (privé), € 15,00 (studenten)
 • Deelname 10 juni: € 25,00 (zakelijk) of € 15,00 (privé, studenten)
 • Deelname beide dagen: € 85,00 (zakelijk), € 30,00 (privé) of € 25,00 (studenten)

Meer informatie: Download de symposiumfolder

Aanmelden