Verenigingsblad Alchemilla

Colofon
De Alchemilla verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 330 exemplaren.

Het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een landelijke vrijwilligersvereniging met regionale afdelingen. Omdat IVN afd. West-Friesland ervan overtuigd is dat werken aan een gezond leefmilieu belangrijk is voor ons, voor kinderen en voor u, houdt het zich bezig met allerlei natuuractiviteiten.

Het lidmaatschap van IVN afd. West-Friesland kost € 30,00 per jaar. Leden ontvangen dit blad en het landelijke IVN-blad Mens en Natuur. De Alchemilla wordt gedrukt bij Editoo B.V. in Arnhem.
Kopij naar redactie@ivn-westfriesland.nl

 

 

Wilt u oudere nummers inzien? Klik dan op de link van het betreffende nummer en er komt een pdf versie op uw scherm.

jrg. 51 Winter 2023 zomer 2023 najaar 2023
jrg. 50 Lente 2022 Zomer 2022 najaar 2022
jrg. 49 Lente 2021 Zomer 2021 Herfst 2021
jrg. 48 Winter 2020 Lente 2020 Herfst 2020
jrg. 47 Winter 2019 Lente 2019 Zomer 2019 Herfst 2019
jrg. 46 Winter 2018 Lente 2018 Zomer 2018 Herfst 2018
jrg. 45 Winter 2017 Lente 2017 Zomer 2017 Herfst 2017
jrg. 44 Winter 2016 Lente 2016 Zomer 2016 Herfst 2016
jrg. 43 Winter 2015 Lente 2015 Zomer 2015 Herfst 2015
jrg. 42 Winter 2014 Lente 2014 Zomer 2014 Herfst 2014
jrg. 41 Winter 2013 Lente 2013 Zomer 2013 Herfst 2013
jrg. 40 Winter 2012 Lente 2012 Zomer 2012 Herfst 2012

OVERIGE DOWNLOADS: