Gegevens IVN West-Friesland

Bezoekerscentrum Streekbos Paviljoen
Veilingweg 21a – 1611 BN Bovenkarspel
Openingstijden: Zondag’s van 13.00 tot 16.30 uur
Telefoon: 06 16197236

Dependance: Het Egboetje
Liederik 15 – 1678 JC Oostwoud
Openingstijden: Uitsluitend voor groepen op aanvraag

Scholenprogramma omgevingsonderwijs: NME West-Friesland
E-mailadres (De Digitale NMEGids): nme@ivn-west-friesland.nl

Afdelingsbestuur:

(Klik op de link voor het e-mailadres)
Voorzitter Vacant
Secretaris Ingrid Mooren
Penningmeester Trudy Haitsma
Leden Linda Smit 06 24430197
  Pieter van de Wiel

Contact & info:

Cursussen: cursussen@ivn-westfriesland.nl
Groepsarrangementen: publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
Inventarisatie Streekbos: info@ivn-westfriesland.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@ivn-westfriesland.nl
PR & Persberichten: pr@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
Redactie Alchemilla: redactie@ivn-westfriesland.nl
Scholenwerk: scholenwerk@ivn-westfriesland.nl
Vaarexcursies: vaarexcursies@ivn-westfriesland.nl
Vertrouwenspersonen: vertrouwenspersoon@ivn-westfriesland.nl
Voedselbos: voedselbos@ivn-westfriesland.nl
Website: website@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: weidevogels@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Ecoproject: ecoproject@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Egboetje: egboetje@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Knotten: knotten@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer: natuurkoffer@ivn-westfriesland.nl

IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activiteiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neemt u dan contact op via de bovenstaande contactadressen.