Organisatie

 

Bestuursleden IVN afd. Walcheren

Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Carlien Nijdam           secretariaat@ivnwalcheren.nl

tevens Contact persoon voor IVN Walcheren

Penningmeester:

Theo Hendriks        penningmeester@ivnwalcheren.nl

NL16TRIO0320489981 t.n.v. IVN afd. Walcheren

Bestuursleden:

Heleen Mols        activiteiten@ivnwalcheren.nl

Arjen Faasse

Bestuurslid/Cursuscoördinator:

Vacant

Overige functies

Public Relations:

Vacant

Website beheer:

Joop Weijland        communicatie@ivnwalcheren.nl

Facebook en Instagram:

Angie van Goethem        @IVN_Walcheren

Werkgroep natuurpaden:

Johan Antheunisse      milijobo@zeelandnet.nl

Werkgroep excursies:

Heleen Mols                    activiteiten@ivnwalcheren.nl

Werkgroep Cursussen:

Vacant

Werkgroep Duurzaamheid:

Jack Molkenboer       jackmolkenboer@hotmail.com

Ledenblad Op de Hoogte:

Angelique de Cock en Arjen Faasse      opdehoogte-walcheren@ivn.nl