Terugblik

Onder deze rubriek zijn onder andere de verslagen van activiteiten ondergebracht. Verslagen gerelateerd aan de werkgroepen zijn ook bij de betreffende werkgroep opgenomen.

Op 25 mei 2022 was er een lente activiteit in het kader van Grijs, Groen en Gelukkig en Natuur op Maat. Zie bijgaand verslag

Natuur op Maat

Een terugblik op 2021 is onderstaand te vinden

terugblik 2021

Onderstaand zijn opgenomen de stukken (m.u.v. financiële jaarstukken) betreffende onze algemene ledenvergadering van 29 maart 2023

Jaarverslag secretaris 2022

agenda2023

Notulen algemene ledenvergadering IVN Voerendaal 18 mei 2022