Terugblik

Onder deze rubriek zijn onder andere de verslagen van activiteiten ondergebracht. Verslagen gerelateerd aan de werkgroepen zijn ook bij de betreffende werkgroep opgenomen.

Onderstaand zijn opgenomen de stukken (m.u.v. financiële jaarstukken) betreffende onze algemene ledenvergadering van 3 april 2024

 

agenda2024

Jaarverslag secretaris 2023

concept notulen 3 april 2024

realisatie IVN activiteiten2023IVN

Jaarverslag secretaris 2023