Privacy Statement IVN Voerendaal

In het Privacy Statement van IVN Voerendaal is beschreven hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van leden en donateurs van IVN Voerendaal. Het is een aanvulling op het Privacy Statement van het landelijk IVN. Aanleiding is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op  25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is geworden.

1 Met welk doel worden persoonsgegevens van leden en donateurs van IVN Voerendaal bewaard? Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor:- facturering/herinnering contributie aan leden en donateurs,;  verzenden digitale informatie/mededelingen omtrent IVN activiteiten en nieuws aan leden en donateurs en informatie aan leden van IVN werkgroepen;- controle afdracht contributie van leden aan landelijk IVN;- aanmeldingen de Natuurgids via IVN Voerendaal..

2 Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens binnen IVN Voerendaal? Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming binnen de afdeling Voerendaal zijn de secretaris/ledenadministrateur en de penningmeester. Alleen zij hebben inzage in deze gegevens en persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

3 Welke persoonsgegevens van IVN Voerendaal leden en donateurs worden bewaard? Het betreft de navolgende gegevens: naam, voornaam, inschrijvingsdatum, lidnummer, postadres, postcode, plaats, man/vrouw, categorie (soort lid: IVN/landelijk/huisgenoot donateur), emailadres, telefoonnummer. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.

4 Welke maatregelen zijn er genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien? Persoonsgegevens van leden van IVN Voerendaal worden/zijn opgeslagen in het landelijk ledenadministratiesysteem  Procurios.  Leden hebben zichzelf hiervoor rechtstreeks aangemeld of zijn/worden ingevoerd door de secretaris/ledenadministrateur van IVN Voerendaal. Zie hiervoor het Privacy statement van het landelijk IVN www.ivn.nl. Alleen de ledenadministrateur heeft hiertoe toegang middels inlog en wachtwoord. Persoonsgegevens van leden en donateurs worden/zijn tevens opgeslagen als Excel-bestand welk wordt bijgehouden door de secretaris/ledenadministrateur van IVN Voerendaal. Een kopie van dit Excel bestand is/wordt verstrekt aan de penningmeester. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om een goede ledenadministratie te voeren en staan op een met wachtwoord beveiligde omgeving. Mailings aan alle leden en donateurs via internet worden verzonden met Blind Copy (bcc). Het gegevensbestand wordt niet verstrekt aan derden en/of externe partijen.

De coördinatoren van werkgroepen bezitten een lijst van deelnemers aan deze werkgroepen waarvoor zij zich zelf hebben aangemeld. De coördinator van de uilenwerkgroep heeft een lijst van kasthouders waarvoor zij toestemming hebben gegeven. Ook hier: mailings via internet worden verzonden met Blind Copy (bcc) en gegevensbestanden worden niet verstrekt aan derden en/of externe partijen.

5 Kunnen leden en donateurs van IVN Voerendaal hun persoonsgegevens opvragen? Leden kunnen hun eigen persoonsgegevens opvragen via de Servicedesk van landelijk IVN (info@ivn.nl). Leden en donateurs kunnen altijd contact opnemen met de secretaris van IVN Voerendaal d.m.v. een mail aan lsmets@ziggo.nl 

6 Wat te doen ingeval van een datalek? (We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zou mogen hebben). Misbruik van persoonsgegevens of datalekken dienen zo spoedig mogelijk ter kennis te worden gebracht aan het bestuur van IVN Voerendaal.

7 Hoe worden huidige en toekomstige leden en donateurs geïnformeerd omtrent Privacy? Toekomstige leden en donateurs melden zich aan bij het landelijk IVN of vullen een aanmeldformulier in dat ze ondertekenen. Via mail en IVN Voerendaal website worden de huidige leden en donateurs geïnformeerd.

https://www.ivn.nl/privacy-en-cookie-statement