Biodiversiteit

Verslag: “De vogels van de Dongevallei 2004-2019”

Tilburg 13 april 2021

Aan alle betrokkenen bij de Dongevallei, vogelaars, belangstellenden en gemeentelijke, provinciale en landelijke organisaties,

Na 16 jaar vogels tellen (tweemaal per maand) en vele uren achter mijn computer kan ik u het verslag “De Vogels van de Dongevallei 2004 – 2019”  presenteren.
Het is een uitvoerig document geworden. Dit verslag is geschreven om de resultaten vast te leggen van 16 jaar vogels tellen in de Dongevallei. De Dongevallei is een ecologische verbindingszone door het stadsdeel de Reeshof in Tilburg. De verzamelde broedvogelgegevens worden gedeeld met Sovon voor het vaststellen van de aantalsontwikkelingen van alle Nederlandse broedvogelsoorten.

Naast algemene informatie betreffende het gebied, de omgeving, de Donge en de wijze van tellen zijn alle 125 waargenomen vogelsoorten beschreven. Het verloop van de aanwezigheid van de verschillende vogelsoorten is in grafieken uitgebeeld en komt in afzonderlijke artikelen aan bod, vaak uitvoerig. Zo veel mogelijk zijn conclusies getrokken en oorzaken achterhaald van het verloop van de aantallen van de diverse vogels. Soms zijn de oorzaken lokaal, maar veelal spelen de landelijke en Europese stand van veel vogelsoorten een belangrijke rol. Daarom is ook het voorkomen van de betreffende vogelsoorten op landelijk en soms ook op Europees niveau beschreven. Van sommige vogelsoorten zijn foto’s toegevoegd. Van alle vogelsoorten is het uiterlijk, het gedrag en de zang beschreven, vaak uitvoerig, soms kort en bondig. In het naschrift en ook in aantal soortbeschrijvingen  komen mijn visies over het beheer naar voren.

Het geheel heeft me veel kennis en genoegen gebracht en ik wil dat graag door middel van dit rapport met u delen.

Het rapport kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken.

Download Verslag: “De vogels van de Dongevallei 2004-2019”

Ook het verslag: “Het Noorderbos en de vogels 2003-2017” is te downloaden. Klik daarvoor op onderstaande link.

Download Verslag: “Het Noorderbos en de vogels 2003-2017″

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,   Ad Kolen

☼  VOGELSENZO ☼
Actief in vogeltellingen,  broedvogelinventarisaties,  natuur-  en  vogelexcursies
Kijk eens op mijn weblog    ”vogelsenzo”    https://vogelsenzo.blogspot.com/

(foto: blauwe reiger in broedkleed – Ad Kolen)

Ontdek meer over

Deel deze pagina