De Euleteul van april 2023

Stein 10 april 2023

                        IVN Stein bestaat dit jaar 50 jaar

                     Nieuwsbrief “De Euleteul” april 2023

IVN Stein is op zoek naar bestuursleden én actieve leden.
IVN Stein heeft dringend nieuwe bestuursleden nodig. Daarom verzoeken wij alle leden met klem om een taak in het bestuur te overwegen, óf in je netwerk onze oproep uit te dragen.
Het bestuur zorgt ervoor dat de vereniging blijft draaien!
Kom voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek langs, of mail ons op infoivnstein@gmail.com.

Oók bij jeugdactiviteiten kunnen we wel wat extra handen gebruiken.
Je hebt hiervoor geen speciale kennis nodig.
Heb jij zin om op zondag 11 juni (Slootjesdag) of 24 september(Bodemdiertjes) te komen
helpen, meld je dan aan via onze mail infoivnstein@gmail.com.

Daarbij zijn wij op zoek naar leden die af en toe willen meehelpen tijdens de werkzaamheden in
onze Heemtuin. Ook hiervoor heb je geen speciale kennis nodig.
Wij werken op dinsdag- en zaterdagochtend van 10 tot 12 uur en daarna drinken we gezellig samen een kop koffie of thee. Wil je meehelpen, kom dan gerust langs op een van deze dagen of mail ons op bovenstaand mailadres.

Een korte terugblik op enkele activiteiten van de afgelopen periode


Natuur- en Cultuurwandeling van woensdag 15 maart
De ochtend begon fris, maar al snel was de temperatuur aangenaam met een mooi zonnetje.
Het werd een hele mooie wandeling door het bos van Elsloo, het hoogste hellingbos van Nederland.
De wandelaars hadden een fijn plekje om de lunch te nuttigen bij de visvijver van Geulle.

In de lunchroom van de bakkerij op de markt in Geulle genoot men van een heerlijk gebakje met koffie.
Op het einde van de wandeling werd er voor de wandelaars de kerk in Elsloo geopend en kreeg men uitleg over deze mooie rooms-katholieke parochiekerk “Sint- Augustinus” en het prachtige orgel.

Foto Adje Pisters

 

Seizoenswandeling 50 jaar IVN Stein van zondag 19 maart
Vier jaar getijden wandeling IVN Stein
.
Op zondag 19 maart was onze eerste wandeling in het kader van het 50 jarig bestaan van IVN Stein. Elly Bouts en John Leclaire waren de gidsen die de wandelaars mee hebben genomen door het kasteelpark van Elsloo en ze daar een en ander over flora en fauna en historie hebben verteld.
De wandeling begon met een prachtig uitzicht over het Maasdal met een vergezicht richting België.
Waarna de tocht voortgezet werd door het geweldig hellingbos van Elsloo met zijn burcht van de bever, die zorgt dat de waterstand op peil blijft. Goed was te zien dat er weer heel veel Blauwe reigers hun nest waren aan het bouwen aan de rand van het watergebied. Door het koude voorjaar was de plantengroei een beetje later dan wij gewend zijn van de laatste warme voorjaren. Het was heerlijk wandelweer, maar helaas zijn maar een beperkt aantal wandelaars meegegaan.
Onze volgende wandeling is op 25 juni ook weer op zondag.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tekst en foto: John Leclaire

Vriendelijke groet John Leclaire en Elly Bouts


Opening van de grote trap op 28 maart, na renovatie
Op dinsdag 28 maart werd de gerenoveerde grote trap in de Heemtuin van IVN Stein feestelijk geopend door wethouder Gina van Mulken, samen met oud- voorzitter Jan Janssen.

Deze trap werd onlangs vakkundig opgeknapt door de Fa. Pepels uit Urmond.
Na deze handeling werd er nog gezellig een kopje koffie gedronken in het IVN gebouw.
IVN Stein is zeer verguld met deze mooie renovatie!

Wat staat er de komende tijd op ons programma?

Natuur- en Cultuurwandeling op woensdag 19 april
In deze ca. 15 km lange wandeling tussen Maas en Kanaal komen we langs enige interessante
punten zoals de Grevenbichtermolen, het Podiumkerkje en de Jodenberg.
Het meest interessante punt is Trierveld.

Foto: Toine Hermans

Hier kunnen we zien hoe hard er gewerkt wordt aan het Grensmaas- project. Hier kan ook even gepauzeerd worden, alvorens we langs de Berghaven naar onze grotere pauzeplaats in Grevenbicht gaan. Bij droog weer lopen we langs de Kingbeek naar Obbicht om via het Kingbeek-wandelpad onze wandeling te eindigen op de parkeerplaats.
Deelnemers wandelen voor eigen verantwoording en op eigen risico.
Wandelstokken worden aanbevolen, omdat het langs de Kingbeek erg drassig kan zijn.

Verzamelen: ingang Steinerbos, Mauritsweg, Stein om
8.45 uur. Vertrek: 9.00 uur.
Startplaats: parkeerplaats bij voetbalveld (SV Argo) aan de Ecrevissestraat te Obbicht.

Bijdrage  IVN leden:        gratis
Bijdrage niet IVN leden: € 2,00
Bijdrage carpoolen          € 1,00
Deelnemers die op eigen gelegenheid naar de startplaats gaan, gelieve dit te melden via onderstaande telefoonnummers.

IVN Wandelteam
Wil Pisters : 0620697739
Toine Hermans: 0641062800

Plantenruil op zaterdag 29 april
Op zaterdag 29 april organiseren IVN Stein en VELT Zuid- Limburg een plantenmarkt bij IVN Stein, Steinerbos 2a.
Deze vindt plaats van 10.30 tot 12.30 uur.
Je kunt hier moestuin- en siertuinplanten ruilen of kopen. Heb je veel planten om bijvoorbeeld te ruilen dan kun je een tafel bij ons reserveren via: tel. 06-24435277 of mail infoivnstein@gmail.com

Wist je dat
Nederland een van de meest lichtvervuilde plekken in Europa is?
Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de nachtelijke natuur.
De uitstraling van kunstlicht neemt jaarlijks met 2,2 procent toe.
Iedere natuurliefhebber heeft het wel eens gezien: talloze nachtvlinders en andere vliegende insecten die ’s avonds doelloos rond een straatlantaarn of tuinlamp fladderen.

‘Het is het bekendste, maar zeker niet het enige effect van kunstlicht op de natuur’, weet Kamiel Spoelstra. Hij is ecoloog en chronobioloog, de tak van de biologie die zich bezighoudt met de invloed van de tijd op levende wezens. (Denk aan het dag-nachtritme, wat praktische alle organismen op Aarde kennen, maar ook de ritmiek van seizoenen en getijden).
Als onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) probeert hij nog steeds de ongeziene levens van nachtdieren aan het licht te brengen.
Met de onderzoeksprojecten ‘Licht op Natuur’ en het vervolg, ‘Licht op Landschap’, bestudeert hij de invloed                                                van kunstlicht op de natuur.
‘We hebben op zes plekken op de Veluwe en een plek in Drenthe experimentele lantaarnpalen in de bosrand gezet. In de kleuren rood, wit en groen, en er staan ook vleermuizendetectors en cameravallen’. Conclusies tot dusver: bij sommige soorten zijn de effecten dramatisch, bij andere weten we er nog veel te weinig van.

Bij trekvogels, vaak dagdieren die doorgaans ’s nachts reizen, zijn de effecten veel dramatischer.
Er zijn gevallen bekend waarbij zo’n honderdduizend koperwieken rond een helverlicht boorplatform bleven vliegen. Het contrast met de donkere zee is natuurlijk enorm. Bij de jaarlijkse herdenking van de aanslagen van 11 september, in New York, worden twee gigantische lichtzuilen geprojecteerd.
Daar worden dan duizenden trekvogels in “gevangen”.
Ook hier weten we niet exact waarom die vogels zo in de war raken.
Mogelijk kunnen ze door het licht het aardmagnetisch veld, waarop ze navigeren, niet meer waarnemen. Het effect lijkt groter te zijn als de hemel bewolkt is

Hoe zit het met de plantenwereld , wordt die verstoord door het oprukkende licht?
De gevolgen zijn vrij mild, maar zeker bij hogere lichtniveaus blijken planten slechter te groeien.
Ze hebben een donkere periode nodig voor bepaalde chemische processen.’ Maar planten, en in bredere zin het ecosysteem, worden natuurlijk ook geraakt als dieren zich anders gedragen ‘Soorten als bosbes, avondkoekoeksbloem en kamperfoelie zijn nachtbloeiers die nachtvlinders lokken voor de bestuiving. Dat lukt niet als die nachtvlinders om lampen blijven fladderen.
Wij mensen, tenslotte, zijn ook niet immuun voor al het kunstlicht dat we veroorzaken.
Licht heeft een sterke invloed op de aanmaak van melatonine, ons slaaphormoon.
Als we niet goed slapen, kunnen we allerlei gezondheidsklachten krijgen.
Maar ons bioritme wordt vooral verstoord door alle lampen in huis, het blauwe licht van televisie, telefoons en computerschermen
Het kunstlicht van buiten, waar de natuur zo door geraakt wordt, heeft in onze slaapkamers waarschijnlijk maar beperkte invloed.

Verslag Algemene Ledenvergadering IVN Stein dd. 7 maart 2023


Aanwezig: zijn 20 personen (vermeld op presentielijst).
Afmeldingen: er zijn geen afmeldingen.

 1. Opening
  Ivo Welzen, waarnemend voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  Hij vraagt een minuut stilte voor onze overleden leden/donateurs.
 2. Verslag van de Algemene ledenvergadering 20 maart 2022.
  Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
 3. Jaarverslag IVN Stein 2022.
  Het jaarverslag ligt ter inzage in ons NEC.
  Er zijn geen op- of aanmerkingen.
  Wandelgroep
  Wil Pisters geeft een kort verslag over de Natuur-& Cultuurwandelingen.
  De opkomst was in het begin van het jaar (2022) erg laag.
  Door de berichten in de media is de opkomst nu goed.
  3B. Groen buitengebied
  Jan Janssen geeft informatie over de stand van zaken betreffend de buitengebieden.
  1. Boomfeestdag 16-11-2022:
  Er zijn 20 bomen geplant op het Heidekamppark door leerlingen van enkele basisscholen
  in Stein. Het was een geslaagd evenement.
  2. Heidekamppark:
  Er is melding gemaakt van 2 informatieborden die door vandalen vernield zijn.
  Een bord aan de ingang van het park en een op de ronde bestrating.
  Dit komt terug in de eerst volgende afspraak met de gemeente (Groenoverleg deze
  maand). Er wordt structureel onderhoud gepleegd.
  3. Veedrift:
  De leidingen werden op 2 plekken vrij gegraven. Deze leidingen waren beschadigd en zijn
  gerepareerd. Rapportage volgt.
  4. Bomen in Groot Stein:
  Deze bomen worden gecontroleerd door Boomzorg Limburg.
  Slechte bomen, ca. 200, worden gerooid en er worden nieuwe geplaatst.
  5. Er worden jonge bomen gestolen of door vandalisme vernield.
  Daar wordt melding van gemaakt en er worden nieuwe geplaatst.
  6. Wallen Kerensheide:
  Hier wordt groot onderhoud in gepleegd.
  7. Wal bij de asfaltcentrale:
  De vorig jaar geplante bomen en struiken hebben veel schade ondervonden van de
  droogte.
  Alle dode bomen en struiken zijn groen aangestipt/gemerkt en worden door de
  groenaannemer dit jaar vervangen.

  8. Mauritsweg afwateringbekken:
  Er waren in het eerste ontwerp een heleboel bomen gemerkt om te rooien.
  Dit 1e ontwerp is niet doorgegaan vanwege de vele protesten. Het 2e  ontwerp was beter
  uitgewerkt en er hoeven nu nog maar 2 bomen gerooid te worden.
  3C. Heemtuin
  John Leclaire bedankt alle aanwezig medewerkers voor hun inzet en deelt mede dat er door de enorme droogte weinige onderhoudsactiviteiten in onze heemtuin konden plaatsvinden.
  Het water geven van de planten werd overwogen, maar dit is een ondoenlijke zaak.
  Het beheersen van de bramengroei wordt besproken. Het snoeibeleid wordt besproken.

 4. Financieel jaarverslag 2021.
  Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen en Riet Vrancken geeft toelichting op de getoonde cijfers.
  Inkomsten:
  contributies, financiële bijdragen en gemeentelijke vergoedingen (subsidie) waren ruim voldoende. De verkoop van artikelen was gering.
  Door de georganiseerde activiteiten waren er meer inkomsten.
  Uitgaven:
  de afdrachten evenals de vaste lasten waren iets hoger.
  De kosten voor groot onderhoud waren dit jaar (onverwacht) meer dan begroot.
  Zo werd het dak van de werkplaats vernieuwd. De bestrating rondom het gebouw werd opnieuw gelegd. De marktkranen, banken en tafels werden opgeknapt.
  Riet merkt op dat de geplande vernieuwing van het alarmsysteem niet doorgegaan is.
  Gang van zaken zal verder in het medewerkersoverleg besproken worden.
  Begroting:
  de begroting worden doorgenomen en Riet Vrancken geeft informatie over de hoogte van de te begrote bedragen. Riet deelt mede dat de begroting van 2023 iets aangepast is.
  Gereserveerde spaargelden:
  Riet Vrancken deelt mede dat we weinig uitgegeven hebben en de gereserveerde spaargelden daardoor tamelijk gelijk blijven.
  We sluiten dit boekjaar af met een klein negatief resultaat.
 5. Verslag kascommissie 2022.
  De kascommissie, bestaande uit Nico Hendrix en John Busing, doet mondeling verslag.
  Nico merkt op dat de kascontrole commissie alles, steekproefsgewijze, doorgenomen heeft
  en merkt op dat er veel werk door de penningmeester verricht is.
  De gegeven informatie was duidelijk, zeer overzichtelijk, gedegen en nauwgezet.
  Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd, alles is helder.
  Complimenten aan de penningmeester en het bestuur.
  Nico Hendrix stelt voor de penningmeester en het bestuur te dechargeren.
  De penningmeester en het bestuur worden door de Algemene ledenvergadering gedechargeerd.
 6. Benoeming nieuwe kascommissie.
  De nieuwe kascommissie wordt gevormd door John Busing en Wim Smeets.
 7. De jaarlijkse contributie over 2023 blijft € 24,– voor leden en € 10,– voor huisgenootleden.
  Het bestuur stelt voor om de contributie over 2024 te verhogen naar € 25,– voor leden.
  De contributie voor huisgenootleden blijft gehandhaafd op € 10,–.
  De reden voor deze contributieverhoging is dat de leden van IVN Stein dan net zoveel
  contributie afdragen als leden die zich via IVN- Nederland (€ 25,– ) bij ons aanmelden.
  Nieuwe leden melden zich voortaan via IVN- Nederland aan en niet meer bij IVN-Stein.
  De wijziging wordt besproken en in stemming gebracht.
  De Algemene ledenvergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de contributieverhoging van € 25,– in 2024. Een persoon stemde tegen.
  Er wordt gevraagd naar de rol van IVN Nederland. Het bestuur geeft hier informatie over.
 8. Mededelingen vanuit het bestuur.
  Huishoudelijk reglement 2023:
  Er zijn geen wijzigingen in het huishoudelijk reglement sinds 2020 aangebracht.
  Het huishoudelijk reglement blijft in 2023 nog ongewijzigd.
  Naar aanleiding van enkele suggesties van Jan Janssen zal het bestuur nagaan of er in 2024
  enkele wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.
 • Rooster van aftreden.
  2023 Jeanine Busing, secretaris (aftreden en herkiesbaar)
  Jeanine deelt mede dat ze zich nog voor een jaar beschikbaar stelt.
  2024  Riet Vrancken, penningmeester.
  Riet deelt mede dat ze in 2024 haar taken als penningmeester neer zal leggen.
  2026  Ivo Welzen, waarnemend voorzitter
  De Algemene ledenvergadering gaat unaniem akkoord.

  – Wie komt ons bestuur versterken?
  Het bestuur doet wederom een dringende oproep aan alle leden om het bestuur te komen
  versterken.
  Nu we nog steeds geen nieuwe voorzitter hebben en Riet en Jeanine zich in 2024
  niet meer beschikbaar stellen, worden alle aanwezigen verzocht om zich beschikbaar te
  stellen of in hun naaste omgeving te onderzoeken of er mensen zijn die ons bestuur willen
  versterken.

 • Jaarprogramma 2023.
  Het jaarprogramma wordt doorgenomen en verder besproken.
  Het 50 jarig bestaan van IVN Stein en de activiteiten hieromtrent worden besproken.
  Opgemerkt wordt dat er dit jaar 3 leden zijn die 50 jaar lid van IVN Stein zijn.
  Er zijn verder geen op-of aanmerkingen.
  De Algemene ledenvergadering gaat akkoord met het jaarprogramma.
 • – John Leclaire stelt voor om de grote trap feestelijk te laten openen door
  wethouder Gina van Mulken. Hij zal dit verder regelen.
  – Math vraagt hoe het staat met de bouwplannen van de Egelopvang in onze heemtuin.
  De bouwplannen liggen, door omstandigheden, stop.
  De vraag is nu of dit nog doorgang zal vinden.
  – John Busing geeft informatie over de voortgang van onze nieuwe Website.
 • Niets meer aan de orde zijnde bedankt waarnemend voorzitter Ivo Welzen de aanwezigen en sluit om 21.00 uur de vergadering.

 

Spreuk van de maand

                    Lente is de natuur die zegt: ”tijd voor een feestje”


                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                         Foto: natuurmonumenten

 

                                      


www.ivn.nl/stein
e-mail: infoivnstein@gmail.com
Like ons op facebook, dan bent u steeds op de hoogte van het laatste nieuws!
www.ivn.nl/afdeling/stein

Deel deze pagina