Industrieterrein Majoppeveld wil vergroenen Klimaat en duurzaamheid

Industrieterrein Majoppeveld wil vergroenen

Roosendaal 31 maart 2022

IVN afdeling Roosendaal heeft, op verzoek Parkmanager Pieter Wierckx van Majoppeveld, een advies uitgebracht in het kader van de vergroening van dit bedrijventerrein. Na een rondleiding is een advies geformuleerd en gedeeld dat deze vergroening kwalitatief en kwantitatief ondersteund. Majoppeveld wil graag aanspraak maken op het IVN Groeifonds voor de gewenste vergroening en wil graag samen optrekken in deze met de lokale IVN afdeling.

Opvallend was tijdens de rondleiding het grote verschil in Noord en Zuid waarbij duidelijk was dat de visie inzake de inrichting van een industriegebied onderhevig is geweest aan nieuwe inzichten waarbij rekening is gehouden aan aspecten van natuur en milieu, veiligheid en persoonlijke indrukken.

Onze adviezen zijn in algemene zin en niet op bepaalde kleine gebieden binnen het industriegebied:

  • Het maaien van percelen zou moeten plaats vinden nadat bloemen de gelegenheid hebben gekregen om zaad te vormen
  • Het plaatsen van insectenhotels in samenhang met het op ruime schaal realiseren van bloeiende planten
  • Bij het retentiebekken bij het voormalig Philipsterrein zou de wand op het oosten steiler gemaakt kunnen worden ten behoeve van het stimuleren van het nestelen van bijvoorbeeld de oeverzwaluw
  • Omheiningen kunnen voorzien worden van beplanting zoals hedera, liguster of andere struikachtigen
  • Op verschillende locaties kunnen bomen worden geplant, bij voorkeur bloeiende exemplaren zoals meidoorn of lijsterbes
  • Gebruik snoeihout voor het maken van een takkenril (stapelen van takken tussen palen)

 

IVN Roosendaal

31 maart 2022

Ontdek meer over

Deel deze pagina