Roosendaal
IVN
zaterdag04mei2019

Ideeënbus IVN Roosendaal

IVN Roosendaal doet al heel veel, maar misschien heb jij een goed idee waar wij nog niet aan dachten.

Daarom horen wij graag van je of er activiteiten of onderwerpen zijn die (meer) aandacht zouden moeten krijgen.

Alle ingestuurde ideeën worden serieus beoordeeld. Als ze passen binnen de doelstellingen van IVN Roosendaal

en daarnaast ook uitvoerbaar zijn zullen we als bestuur bekijken hoe en wanneer ze gerealiseerd kunnen worden.

Je kunt je ideeën sturen naar bestuur@ivnroosendaal.nl