Tankenberg en Paasberg

6.8 KM
(8)

We wandelen over de Tankenberg en Paasberg, door bossen en een afwisselend hoevelandschap.
Het gebied is gedeeltelijk eigendom van Natuurmonumenten (Egheria) en voor een ander deel in particulier bezit (Paasberg). Het landgoed Egheria strekt zich uit op en rond de Tankenberg.
De oorspronkelijke villa is na een bombardement in het voorjaar van 1945 verwoest. In de jaren na de oorlog is de villa in een kleinere vorm herbouwd.
Het glooiende gebied ligt op een stuwwal met een kern van zeeklei en bedekt met keileem, die ongeveer 150.000 jaar geleden tijdens een van de laatste ijstijden werd geboetseerd.
De bossen, op sommige plaatsen wel 150 jaar oud, herbergen veel vogels; naast de meer gewone soorten komen ook de appelvink, houtsnip, nachtzwaluw en de middelste bonte specht voor. Met de komst van deze laatste komen nu alle 5 in Nederland voorkomende spechten voor.
Door de variatie in het landschap en de aanwezigheid van veel kleinere diersoorten zijn er ook veel roofvogels, zoals buizerd, havik, sperwer en de bosuil.
De afwisseling en de glooiing maken het gebied erg aantrekkelijk.

Locatie

Parkeerplaats Tankenbergweg, Bentheimerstraat 11, 7587 ND, De Lutte
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina