Zeearenden in Noordwest Overijssel, een zoektocht waard! Vogels

Zeearenden in Noordwest Overijssel, een zoektocht waard!

Noordwest-Overijssel 3 mei 2022

“Op zoek naar de Zeearend” met dat doel organiseerde Ronald van Vlijmen op 23 april, namens IVN en de KNNV een vogelexcursie.

Na een bezoek aan de Auken alwaar natuurlijk werd genoten van de vele soorten reigers, grote zilver, blauwe en purperreiger en een jagende bruine kiekendief, werd koers gezet naar Scheerwolde.

Onderweg aan de Beulakerweg werd nog even een koereiger van heel dichtbij gespot.

In polder Wetering werden een blauwborst, tapuit, gele kwik, snor en natuurlijk weer een bruine kiekendief gespot. Via Nederland en de NOpolder bezochten we de eerste observatieplek voor Zeearenden, het surfstrand bij Vollenhove, geen succes. Het waaide te hard en er werd gesurft.

Het vogeleiland in het Zwarte Meer had meer succes, op de weg er naartoe was het nest al duidelijk zichtbaar en bewoond. Een van de arenden werd broedend gespot op het nest. Na een prachtige tocht over Zwartewaterklooster werd in hotel “Het Zwartewater” de innerlijke mens versterkt met koffie en appeltaart. Vervolgens verder via de oude dijk langs het Zwartewater. Bij de monding van het Zwartewater in het Zwarte Meer, het Zwolsche Diep geheten, opnieuw zicht op het nest van de Zeearend. Via het Kampereiland kwamen we bij de monding van de IJssel met daarin het Keteleiland. De helaas verwaarloosde “Hut van Jan Nap” werd bezocht. Binnen 5 minuten was het raak en werd de Zeearend pontificaal waargenomen jagend langs het Keteleiland. Verder werden we weer verwend met een jagende bruine kiekendief en gele kwikstaartjes.

Opvallend was de zeer slechte stand van de weidevogels, geen grutto te bekennen , alleen wat kieviten en scholeksters.

Als afsluiting kwamen we nog een ijsvogeltje tegen bij de Kadoelerbrug en werden er uitstekende biologische asperges gespot in de NOP.

Al met al een zeer geslaagde vogelexcursie met 8 deelnemers.

Ook een keer mee op volgelexcursie? Op 6 mei kun je tijdens een avondexcursie de nachtegaal horen, op 14 mei wordt gezocht naar zangvogels in Park Rams Woerthe en op 11 juni wordt de Beulakerpolder bezocht. Zie de website en facebookpagina voor meer informatie.

Foto Sjoerd Osinga

Ontdek meer over

Deel deze pagina