Insect in de spotlight: een groenblauwe libel Insecten en bodemdieren

Insect in de spotlight: een groenblauwe libel

Noordwest-Overijssel 7 september 2022

Vanaf deze maand elke maand een dier, insect of plant in de spotlight. Deze maand trappen we af met een bijzondere groep insecten; groenblauwe libellen.

Wandel je op een warme augustusmiddag rond in het Nationaal Park Weerribben – Wieden en je ziet een grote groenblauwe libel heen en weer vliegen over een trekgat vol met krabbenscheren? Grote kans dat je een  Groene glazenmaker ziet. Als je dan ook nog wat geritsel van de vleugels hoort, dan weet je het bijna zeker.

De meest herkenbare kenmerken van deze soort zijn: een groen borststuk en een donker achterlijf met een mozaïek tekening erop.  De mannetjes van deze familie beschermen hun territorium, vandaar dat je ze constant heen en weer ziet vliegen, dit zijn de zogenaamde patrouillevluchten. De mannetjes willen er zeker van zijn dat de vrouwtjes die zij hebben bevrucht ook eitjes gaan afzetten.

Het vrouwtje zet op Krabbescheer haar eitjes af (zie ook de introductiefoto). De puntige scherpe plantdelen beschermen de eitjes en larfjes tegen rovers in het water.  Omdat deze libellensoort erg afhankelijk is van een specifieke biotoop van Krabbenscheer is het een kwetsbare soort. Sinds jaren is de waterkwaliteit in het Nationaal Park verbeterd waardoor Krabbenscheer meer kans maakt om te groeien. Daardoor komt in dit gebied deze libellensoort redelijk vaak voor. Al zijn er jaren dat de aantallen tegenvallen, zoals dit jaar.

Is elke grote groenblauwkleurige libel dan een Groene Glazenmaker? Helaas niet. De Glazenmaker familie kent verschillende soorten, waarvan de Blauwe glazenmaker en de Grote keizerlibel bekende soorten in Nederland zijn en heel gemakkelijk te verwarren zijn met Groene Glazenmakers.
Een geoefend oog weet dat je in zulke situaties moet letten op de naadstrepen op de zijkant van het borststuk. Is het groen met dunne naadstreep dan is het een Groene glazenmaker. Is het meer een dikke zwarte naadstreep grote kans dat het een Blauwe glazenmaker is.  Zitten er geen naadstrepen op dan kan het een Grote keizerlibel zijn.

Zie je niet zo snel de naadstrepen? Kijk dan naar het achterlijf en dan specifiek de stippen op de segmenten. Zitten er twee stippen op, dan is het een Groene glazenmaker. Zijn op het laatste segment de stippen versmolten tot een soort van lampionnetje, dan is het de Blauwe glazenmaker.
Op de website van de vlinderstichting is een zoekkaart te vinden die je kunnen helpen bij het herkennen van de Glazenmakers.

Ook als je niet meteen herkent welke soort van de Glazenmakersfamilie je ziet vliegen, geniet vooral van de prachtige kleuren.

Hieronder zie je een aantal typische glazenmakers zoals je ze in het Nationaal Park Weerribben – Wieden kunt tegenkomen. Maar ook daarbuiten zijn ze aan te treffen.

Foto’s: Willem-Jan Hoeffnagel

Blauwe glazenmakerBlauwe glazenmaker

Bruine glazenmakerBruine glazenmaker

Grote keizerlibelGrote keizerlibel

Larvehuidje Grote keizerlibelGrote keizerlibel (larvehuidje met vangmasker)

GlassnijderParingswiel Glassnijder (een vroege soort)

PaardenbijterPaardenbijter

Vroege glazenmakerVroege glazenmakers rustend op dode struik

Ontdek meer over

Deel deze pagina