Lidmaatschap / Donateurs

Vind jij ook dat natuur onderdeel van ons dagelijks leven zou moeten zijn?

Voor € 25,00 per jaar steun je het werk van IVN en kun je op veel manieren jouw steentje bijdragen. Met jouw bijdrage kunnen we het mogelijk maken om de natuur voor iedereen dichterbij te brengen. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.

Als lid:

Huisgenoten kunnen lid worden voor € 7,00 per jaar.

Daarbuiten kennen wij Donateurs. Dit zijn personen die niet actief willen of kunnen zijn in de vereniging, maar het IVN wel een warm hart toedragen. Donateurs zijn geen leden, hebben daarom ook geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en ontvangen geen Mens en Natuur. Wel ontvangen ze Koppel en andere afdelingsberichten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor een Donateur €20,00 (te voldoen uiterlijk 31 maart van het betreffende jaar).

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Roely Luyten, e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl.