Lidmaatschap / Donateurs

Bij het lidmaatschap van een IVN afdeling kennen wij twee vormen, nl.:

Daarbuiten kennen wij Donateurs. Dit zijn personen die niet actief willen of kunnen zijn in de vereniging, maar het IVN wel een warm hart toedragen. Donateurs zijn geen leden, hebben daarom ook geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en ontvangen geen Mens en Natuur. Wel ontvangen ze Koppel en andere afdelings berichten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor een Donateur €20,00 (te voldoen uiterlijk 31 maart van het betreffende jaar).

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Roely Luyten, e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl.

[terug naar Organisatie]